Robotkass viib eakate koduhoolduse uuele tasemele

Christine Gustafsson tutvustab dementsete inimeste heaolu parandamiseks arendatavat robotkassi. Foto: Rakvere linnavalitsus
3. aprillil toimus Cĕsises Interreg IVA Kesk-Läänemere programmi piiriülese koostööprojekti ”Innocare” seminar „Innovatiivsed lahendused kodus elavate eakate hoolduses“. Koostööpartnerid andsid seminaril ülevaate läbiviidud uurimustest innovaatiliste abivahendite kättesaadavuse kohta erinevates riikides ja koduhooldusel olevate inimeste abivajaduse ning valmisolekust kasutada innovaatilisi seadmeid. Põnevaks märksõnaks eakate koduhoolduses kujunes robotkass.

Seminar toimus projekti juhtpartneri Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži, koostööpartnerite Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli, Rakvere linna, Ape valla, Cĕsise linna, Läti Ülikooli P. Stradins Meditsiinikolledži ja Rootsi Nacka omavalitsuse esindajate osavõtul.

Eestis kättesaadavatest abivahenditest tegi ülevaate Anu Varep Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist. Eestis ja Lätis on elektroonilised abivahendid alles üsna uudsed. Mõlemas riigis on võimalik saada häirenuputeenust, häirenupuga mobiiltelefoni, elektroonilist suitsuandurit, kukkumisandurit, ”pliidivalvurit”, mis lülitab välja sisse unustatud elektripliidi, lisaks on võimalik Soomest osta elektroonilist ravimidosaatorit, mis tuletab inimesele meelde, kui on õige aeg ravimeid võtta.

Anneli Rasu Saaremaa Arenduskeskusest tutvustas Saaremaal läbiviidavat projekti VIRTU channel, mis keskendub uute innovaatiliste teenusemudelite loomisele, nt virtuaalse sotsiaalmeedia kasutamisele jmt teenustele. Rootsis kuulub häirenuputeenus sotsiaalhoolduses juba ammu standardteenuste hulka ning nemad uurivad palju spetsiifilisemate vahendite kasutusvõimalusi. Christine Gustafsson Mälardaleni Ülikoolist tutvustas dementsete inimeste heaolu parandamiseks arendatavat robotkassi projekti ja Andris Berzinš Läti Samariitlaste Assotsiatsioonist rääkis Läti kogemusest häirenuputeenuse kasutamisel.

Seminaril tutvustati ka Lätis, Eestis ja Rootsis koduhooldust saavate inimeste hulgas läbi viidud küsitlust nende toimetulekut takistavatest terviseprobleemidest ja valmisolekust kasutada elektroonilisi abivahendeid. Rakveres osales uuringus 35 koduhooldusel olevat inimest, kellest 31 olid valmis hakkama projekti raames kasutama elektroonilisi abivahendeid.

Rahvusvaheline koostööprojekt “Innocare” (Innovative solutions in care of elderly living at home) on suunatud kodudes elavate eakate inimeste elukvaliteedi parandamisele ning nende turvalisuse suurendamisele kasutades uuenduslikku tehnoloogiat. Projekti tulemusena paranevad eakate inimeste, professionaalsete hooldustöötajate ning omastehooldajate teadmised uuenduslike elektrooniliste toodete ja teenuste kasutamises eakate koduhoolduses.

Projekti kestus on 2011. aasta november kuni 2013.a detsember ning selle kogueelarve suuruseks on 806 972 eurot.

Allikas: Rakvere Linnavalitsus