Rosma koolis annavad streigipäeval tunde vanemad

Rosma kool. Foto: Rosma Haridusselts
Põlvamaal tegutseva MTÜ Rosma Haridusseltsi lapsevanemad otsustasid toetada õpetajaid kõrgemate palkade püüdluses sellega, et annavad streigipäeval, 7. märtsil Rosma koolis vabatahtlikena ise tunde. Koostöös õpetajatega lepiti kokku streigipäeva tunniplaan.

„Streik ei ole meie nägemuses küll kõige konstruktiivsem suhtlemise vorm oma nõudmiste esitamiseks, ent kuna seekordne õpetajate streik on nii ulatuslik ja toob „ühe mütsi alla“ kokku kõik õpetajad eri koolidest üle Eesti, otsustasime seda toetada,“ selgitas Rosma kooli õpetajate kolleegiumi liige, muusikaõpetaja Riina Velmet. Otsust kergendas asjaolu, et vanemad pakkusid end ise selleks päevaks õpetajateks.

Waldorfkoolides teevad lapsevanemad kooliga igapäevaselt väga tihedat koostööd ja vanemate toetus annab Riina Velmeti sõnul hea võimaluse ka streigipäeval tavapärase koolielu jätkamiseks. „Meile õpetajatena tundub see hädavajalik ja normaalne, seepärast on meil ka väga hea meel vanemate vabatahtliku panuse üle kolmapäevase koolipäeva tunniandjatena,“ märkis ta.

Sisulised muutused haridusmaastikul saavad Velmeti sõnul toimuda ainult koostöös lapsevanematega ja loodame, et see streik on aitab luua nii õpetajate kui vanemate seas laiemalt ühist eneseteadvust. „Lapsevanem on õpetajale kõige olulisem sisuline partner, kes saab kodanikuna panustada haridusmuutuste elluviimisse ning aidata tõsta ka õpetaja positsiooni ühiskonnas,“ lisas ta.

Streigipäeval näeb Rosma waldorfkooli tunniplaan ette, et põhitund toimub kõigil klassidel oma klassiõpetajatega ning edasi õpetavad vanemad.

Rosma kooli tunniplaan 7. märtsil:
1.-2. klassile annab meisterdamise ja ökodisaini tundi Mari Peetsalu
3.-4. klass on vanade ametite õppimise raames omale ehitusepohhiks Neitsijärvel palki langetamas koos klassi vanematega
5.-6. klassile õpetab Tihhon Tammes Kreeka kultuurilugu
7.-9. klassi meediaõpetuse tunni sisustab Erkki Peetsalu ja klassi koolipäeva lõpetab Kalev Kaarna teemal: Kuidas lahendada konflikti kodus ja “tööl”?

MTÜ Rosma Haridusselts on Põlva külje all Rosmal Eestis hariduse suurkuju Johannes Käisi sünnipaigas tegutsev mittetulundusselts, mis korraldab kodanikualgatuse korras loodud Rosma waldorfkooli ja lasteaia tegevust. Johannese Kool ja Lastead Rosmal on Eesti üks vanimaid ja kogenumaid waldorfkoole, omalaadne Kagu-Eesti piirkonnaülene kool, kuhu käib lapsi kokku 11 omavalitsusest. Rosma koolis õpib praegu 44 õpilast ja lasteaias käib 28 last.

Allikas: MTÜ Rosma Haridusselts, http://rosma.edu.ee/wp/