130 aastat Võrumaa laulupidusid

Laupäeval, 4. juunil kogunevad Võrumaa lauljad, tantsijad ja pillimängijad taas Kubija vabaõhulavale 92. Võrumaa laulu- ja tantsupeole. Käesoleva aasta peo teemaks on heinaaeg.

Peoga püütakse taastada toonane heinaaeg ja näidata 130 aastast Võrumaa laulupeo traditsiooni, tema aus ja hiilguses. Lauljate kaunite häälte abiga leiavad õiged tantsusammud meie oma maakonna tantsijad ja näitavad uutmoodi ilu turnijad.

2.-3. juulil 1881 toimus Võru Saksa Seltsi juures Võrumaa I laulupidu. Siis ei teadnud veel keegi, kas see kaunis traditsioon saab jätkuda või vajub aegade hämarusse. Usku peo toimumisse näitasid üles 12 laulukoori 150 lauljaga ja 5 pasunakoori 46 mängijaga.

Jakob Hurt on öelnud: ”Eesti rahvas on igal ajal laulja rahvas olnud. Kõige vanematest aegadest saadik on eestlased oma elu kätkist hauani lauluga ehtinud. Lauldi rõõmus, lauldi kurbuses. Tegid käed tööd, astusid jalad – suu ja süda laulis. ” Need sõnad iseloomustavad ka võrumaalasi.

Eks maailm ja ka meie peod ole muutumas ja seepärast on häämeel, et sellesinatsel peol saavad kokku 35 koori, 51 tantsurühma, 3 võimlemisrühma ja 3 puhkpilliorkestrit, kokku 2000 esinejaga.

Lauljate ja orkestrantide noodiread aitas heinaks kokku niita Silja Otsar. Tantsijate tantsujoonised kaarutas üles Maie Pau. Peo stsenaariumi ja lavastuse tõstis saadu kokku Astrid Hallik.

Lisainfo: Peeter Laurson, tel 5058757