Kodupilt.ee võrdleb omavalitsustes pakutavaid teenuseid

Praxis ja Geomedia lõid interaktiivse veebilehe www.kodupilt.ee, mis võrdleb omavalitsustes ja maakondades osutatavaid teenuseid.

“Kodupilt on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi oma koduomavalitsuse – valla või linna – teenuste suhtes ja soovivad neid võrrelda naabritega,” selgitas veebilehe üks autoreist Hille Hinsberg Praxisest.

Valitud on näitajaid valdkondadest nagu haridus, hoolekanne, kogukonnateenused, vaba aja veetmine, vee- ja soojamajandus ning omavalitsuse tulud ja kulud. Näitajaid saab võrrelda omavalitsusüksuste lõikes.

“Võrrelda saab näiteks, milline on kütte või vee eest küsitud hind erinevates omavalitsustes. Samuti, kui palju abivajajaid saab vastu võtta kohalik hooldushaigla ning kui palju tuleb hooldusteenuse eest maksta. Kui palju saab omavalitsus maksutulu või kui suured on investeeringud,” illustreeris veebilehe võimalusi Rivo Noorkõiv Geomediast.

Võrrelda saab kahte omavalitsust ükskõik millisest maakonnast. Samuti saab teenuste kohta ülevaate maakonna kohta keskmiselt.

Veebis esitatav info ei paku kõikide teenuste kohta ammendavaid vastuseid. Pigem on koostajate eesmärk, et inimesel tekiks omavalitsuste võrdlemise käigus küsimusi, mida arutada nii oma kodukoha elanike kui kohaliku omavalitsuse ametnike ja teenuse osutajatega. Teenuste pakkumise suutlikkus on oluline teema ka käima lükatud haldusreformi aruteludes.

Veebilehel kuvatav info on pärit erinevatest avalikest andmekogudest, mida haldavad rahandusministeerium, statistikaamet, konkurentsiamet, pensioniregister, Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS, Vabariigi valimiskomisjon, Vee-ettevõtete Liit, spordiregister, põllumajandusministeerium ja Eesti külaliikumine Kodukant.

Omavalitsusreformi arutelu jõuab 1. novembril Põlvamaale

Neljapäeval, 1. novembril kella 16-19 ajal toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses regionaalministri algatatud omavalitsusreformi avalik arutelu „Tugevate omavalitsuste Eesti – milline tee valida?”. Arutelul osalevad regionaalministri kutsel piirkonna ja ümbritsevate maakondade omavalitsusjuhid, volikogude liikmed, maavalitsuste esindajad. Osalema on oodatud ka kõik kohalikud inimesed.

Aruteludeks on välja käidud kuus alternatiivset mudelit:

Minivaldade Eesti, kus säilib tänane olukord;

Omavalitsusliitude Eesti, kus omavalitsusmaastik ei muutu, kuid osa ülesandeid delegeeritakse maakondlikule avalik-õiguslikult omavalitsusliidule;

Kahetasandiline Eesti, kus luuakse juurde täiendav maakonnapõhine omavalitsustasand;

Kihelkondade Eesti, kus toimuvad omavalitsuste ühinemised vähemalt 3000 elanikuga üksusteks ning tekib 70-100 omavalitsust;

– Tõmbekeskuste Eesti, kus liitumised toimuvad ümber suuremate keskuste ja tekib 30-50 omavalitsust;

Maakondade Eesti, kus liitumised toimuvad üldjoontes tänaste maakondade põhiselt.

Materjalidega saab lähemalt tutvuda aadressil http://haldusreform.wordpress.com/kovreform2013/.

Juba on sarnased arutelud läbi viidud Lääne, Lääne-Viru ja Järva maakonnas ning tulemas on avalik arutelu veel 15. novembril Viljandimaal Sakala keskuses.

Valdade suvemängud toimuvad sel nädalavahetusel Paikusel

20. Eesti valdade suvemängud toimuvad 30. juunil – 1. juulil Paikusel. Eesti valdade suvemängudel võõrustab Paikuse vald oma spordibaasides ligi 1200 sportlast, kes esindavad 52 Eestimaa valda. Suvemängudel võisteldakse järgmistel spordialadel: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, mälumäng, köievedu, jahilaskmine ja petank.
Tuntumatest tegijatest kaitsevad oma koduvalla au: kergejõustikus – Aigar Kukk, Roman Fosti, Risto Mätas, Ranno Kirschbaum, Sergei Tserepalnikov, Laura-Maria Oja, Kersti Roosenberg, Lisette Liivrand, Liina Tsernov; võrkpallis – Eesti Schenker, Mihkel Sepp, Kaarel Kais; jalgrattakrossis – Oskar Nisu, Erki Kukk, Josten Vaidem, Taavi Selder ja Liisa Ehrberg; orienteerumises – Sixten Sild, Armo Hiie ja Viivi-Anne Soots.
Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse parimad vallad kahes grupis: vallad, kus on üle 2000 elaniku ja vallad, kus on kuni 2000 elanikku.
Kogu informatsioon 20. Eesti valdade suvemängude kohta asub EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g78s2249
Eesti valdade suvemängude korraldajad on Eestimaa Spordiliit Jõud, Paikuse Vallavalitsus, Pärnumaa Spordiliit.
Helen Mast