Huvilised on oodatud konverentsile “Digimaailma väljakutsed ja nõuded kohalikele omavalitsustele”

30. mail kell 11 toimub Võrumaa kutsehariduskeskuses Väimelas konverents „Digimaailma väljakutsed ja nõuded kohalikele omavalitsustele: digitaalne arengukava, e-teenused, sotsiaalmeedia”.

Konverents annab ülevaate e-teenuste ja IKT-lahenduste trendidest ning valdkonna planeerimise tähtsusest. Samuti tutvustatakse e-teenuste rakendamise häid näiteid kohalikes omavalitsustes.

Arutatakse kodanike kaasamise võimalusi ja selle mõju kohaliku elu arengule. Ajakirja Digi peatoimetaja Henrik Roonemaa analüüsib sotsiaalmeedia võimalusi kohaliku elu korraldamisel. Erinevatest sotsiaalmeedia kasutusvõimalustest räägivad Keila linna pressiesindaja Valdur Vacht ning Rõuge valla arendusnõunik Jaanus Mark. Nüüdisaegsetest e-teenustest omavalitsustes annab ülevaate Võru valla abivallavanem Aigar Kalk.

Päevakava: paevakava1

Tallinnas on tulekul sotsiaalmeedia seminar

25. oktoobril peetakse Tallinnas sotsiaalmeedia seminari „Avalik võim sotsiaalmeedias – kas sõber või kutsumata külaline?“

Seminari  eesmärgiks on võtta vaatluse alla sotsiaalmeedia kasutamise olukord riigiasutustes ja arutleda selle üle, kuidas uusi kommunikatsioonikanaleid  avalikkusega suhtlemisel tõhusalt kasutada.  Seminari  peamiseks sihtgrupiks on ametiasutuste  pressi- ja infoosakondade spetsialistid.

Seminar leiab aset teisipäeval, 25. oktoobril  algusega kell 10 Riigikogu teabekeskuses (Tallinn, Lossi plats 1).  Seminari korraldab e-Riigi Akadeemia koostöös Riigikantseleiga. Seminar  toimub Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.  Seminarile osamiseks saab registreerida siin. Registreerimine toimub kuni saali täitumiseni (50 kohta), kuid mitte hiljem kui 21. oktoobri  kell 17.