Tallinnas on tulekul sotsiaalmeedia seminar

25. oktoobril peetakse Tallinnas sotsiaalmeedia seminari „Avalik võim sotsiaalmeedias – kas sõber või kutsumata külaline?“

Seminari  eesmärgiks on võtta vaatluse alla sotsiaalmeedia kasutamise olukord riigiasutustes ja arutleda selle üle, kuidas uusi kommunikatsioonikanaleid  avalikkusega suhtlemisel tõhusalt kasutada.  Seminari  peamiseks sihtgrupiks on ametiasutuste  pressi- ja infoosakondade spetsialistid.

Seminar leiab aset teisipäeval, 25. oktoobril  algusega kell 10 Riigikogu teabekeskuses (Tallinn, Lossi plats 1).  Seminari korraldab e-Riigi Akadeemia koostöös Riigikantseleiga. Seminar  toimub Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.  Seminarile osamiseks saab registreerida siin. Registreerimine toimub kuni saali täitumiseni (50 kohta), kuid mitte hiljem kui 21. oktoobri  kell 17.