Rõuge noortekeskuses jätkub koolivaheajaprogramm

Täna, 23.oktoobril kell 16.30 oodatakse noori Rõuge Avatud Noortekeskusesse, kus räägitakse igapäevastest tarbimisharjumustest, šokolaaditööstuse varjukülgedest ning tutvustatakse õiglase kaubanduse põhimõtteid. Esitluse kuulajatel on võimalik osaleda viktoriinis, kus auhinnaks Fair Trade maiustused. Tehakse ka ülevaade šokolaaditööstuse eri etappidest ning koraldatakse šokolaadimäng. Teemat juhib MTÜ EstYES.

Kell 18 algab karaokeõhtu, mida juhivad Janne ja Jaanis.

Neljapäeval, 24.oktoobril tunnustame silmapaistvamaid noori.

Reedel ja laupäeval on noortetubade ja -keskuse noored väljasõidul Lääne-Virumaal.

Rõuge Avatud Noortekeskus

Kerli Kõiv

22 000 noort suurendasid oma valmisolekut tööturule sisenemiseks

Täna andis 66 noortekeskust üle Euroopa Sotsiaalfondi noortekeskustele suunatud programmi teatepulga järgmisele 67-le
noortekeskusele. Kokku viiakse läbi kolm programmiperioodi ning toetuse kogusumma on 817 776 eurot. Uuel ja ühtlasi viimasel kolmest perioodist saab programmi raames veel vähemalt 20 000 noort osaleda erinevates tööelu tutvustavates tegevustes, laagrites, jõuda noorsootöösse läbi mobiilse noorsootöö, lüüa kaasa mitmesuguses huvitegevuses ning panna end proovile noorte omaalgatuslikes projektides.

Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste on programm, mille rahastamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest eesmärgiga tagada kõikidele noortele olenemata kohalike omavalitsuste võimekusest võrdsed võimalused. Noortele on kõik programmi raames elluviidavad tegevused tasuta.

Sauga noortekeskuse, mis osales eelneva perioodi Euroopa Sotsiaalfondi programmis, juhataja Ivika Uslov rõhutab programmi vajalikkust uute tegevuste ning teenuste käima lükkamisel: “Programmi raames alustatud kokandusringis on noored omandanud reaalse isikliku kogemuse ning saanud mitmesuguseid eluks vajalikke oskusi. Seetõttu jääb toiduvalmistamise õpe Sauga noortekeskuse huvitegevuste nimekirja ka edaspidigi.”

Programmi eestvedajaks on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi (www.ank.ee). Hetkel on ühenduses 60 liiget 93 noortekeskusega.