22 000 noort suurendasid oma valmisolekut tööturule sisenemiseks

Täna andis 66 noortekeskust üle Euroopa Sotsiaalfondi noortekeskustele suunatud programmi teatepulga järgmisele 67-le
noortekeskusele. Kokku viiakse läbi kolm programmiperioodi ning toetuse kogusumma on 817 776 eurot. Uuel ja ühtlasi viimasel kolmest perioodist saab programmi raames veel vähemalt 20 000 noort osaleda erinevates tööelu tutvustavates tegevustes, laagrites, jõuda noorsootöösse läbi mobiilse noorsootöö, lüüa kaasa mitmesuguses huvitegevuses ning panna end proovile noorte omaalgatuslikes projektides.

Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste on programm, mille rahastamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest eesmärgiga tagada kõikidele noortele olenemata kohalike omavalitsuste võimekusest võrdsed võimalused. Noortele on kõik programmi raames elluviidavad tegevused tasuta.

Sauga noortekeskuse, mis osales eelneva perioodi Euroopa Sotsiaalfondi programmis, juhataja Ivika Uslov rõhutab programmi vajalikkust uute tegevuste ning teenuste käima lükkamisel: “Programmi raames alustatud kokandusringis on noored omandanud reaalse isikliku kogemuse ning saanud mitmesuguseid eluks vajalikke oskusi. Seetõttu jääb toiduvalmistamise õpe Sauga noortekeskuse huvitegevuste nimekirja ka edaspidigi.”

Programmi eestvedajaks on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi (www.ank.ee). Hetkel on ühenduses 60 liiget 93 noortekeskusega.

Turistide köitmiseks sai raha seitse suurprojekti

EASi juhatus otsustas eraldada regionaaltoetust seitsme külastuskeskkonda arendava projekti tarvis mahus 16,7 miljonit eurot. Toetust küsiti 128 ettevõtmise jaoks mahus 173,9 miljonit eurot, seega ületasid taotlused vooru mahtu kümnekordselt.

EASi juhatus otsustas rahastada Lottemaa teemapargi, Kiviõli seiklusturismikeskuse, Audru ringraja, Rakvere linnuse, Narva-Jõesuu rannaala, Kärdla sadama ja Sõrve tuletornilinnaku väljaarendamise projekti.

„Meie toetusskeem on üles ehitatud nii, et suuremad võimalused võita olid nendel taotlustel, mis toovad Eestisse ja konkreetsesse piirkonda rohkem uusi külastajaid nii Eestist kui ka välismaalt. Tähtis on ka see, et turistide raha jääks piirkonda ning looks uut jõukust ja töökohti,” ütles regionaalminister Siim-Valmar Kiisler.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastab Euroopa regionaalarengu fond.