It-asjatundjad koolitavad vaheajal haridustöötajaid

Eesti IT-ettevõtjad korraldavad kevadisel koolivaheajal õpetajatele, noorsoo- ja sotisaaltöötajatele kolm konverentsi „See on turvaline IT!“, et jagada teadmisi, kuidas kasvatada noortest teadlikud Interneti kasutajad. Tänapäeval, kui suhtlusvõrgustikud ja mobiilsed seadmed on noorte elu loomulik osa, tuleb ka täiskasvanuil tagada, et lapsed teaksid, kuidas end kaitsta Internetis peituvate ohtude eest.

ITLi presidendi Taavi Kotka sõnul elavad meie lapsed lisaks pärismaailmale üha rohkem ka virtuaalmaailmas. Kui pärismaailmas teame, kuidas kaitsta oma
kodu, väldime üksi jalutamist pimedas pargis, taunime vargust ja laimamist, siis kas oskame õpetada oma lastele, millal virtuaalmaailmas uks lukku keerata, kuidas tunda ära ohuolukorrad, mõista, mis on vargus ja kuidas korrektselt käituda.

Lisaks ettevõtetele astuvad konverentsil üles õpetajad, korrakaitsjad ja internetiturvalisuse tagajad, kes selgitavad, mida teha, kui on põhjust arvata, et Interneti asjatundmatu kasutamine on toonud kaasa noore jaoks keerulise olukorra. Samuti tutvustakse erisuguseid õppemeetodeid ja -materjale, mida saab kasutada noorte teadlikkuse tõstmiseks.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eestvõttel toimuvad konverentsid 21. märtsil Tartus, 22. märtsil Pärnus ja 23. märtsil 2012
Paides.