Võrus uuriti võimalusi Lõuna-Eesti hoiupanga loomiseks

IMGP7209
Hetk infoseminarilt. Esireas eestlasi nõustanud Saksa külalised.

Eile Võru Kandles peetud infoseminaril “Omavalitsuste osalusega krediidiasutus kui võimalus piirkonna arenguks Bonni hoiupanga fondi näitel” otsiti Lõuna-Eestisse hoiupanga loomise võimalusi. 

Panga peamiseks ülesandeks oleks läbi klassikalise pangandussüsteemi tugevdada Lõuna-Eesti majandustegevust ning seda elus hoida.

Mitmete pangaesindajate, ärimeeste ja omavalitsusjuhtide osalusel toimunud kohtumisel pakkusid oma pikaajalist kogemust Saksamaal asuva sihtasutuse Sparkasse esindajad Dr. Engel ja Nicklaus Bergmann. Esimene neist tutvustas Sparkasse kui mittetulundusliku sihtasutuse missiooni ja ülesannet, teine aga otsis ja leidis läbi huvipakkuva ekskursi Saksa panganduse ajalukku tihedaid seoseid tänasega.

Sellest lähtuvalt tõstis Bergmann esile kohalike omavalitsuste osalusega krediidiasutuste eeliseid. “Luues kohaliku panga, loome ka kohaliku tööjõu ja parandame elu-olu. See tõde on ajatu,” rõhutas ta. Bergmanni sõnul oleks kohalik pank avatud kõigile omadele, olgu ta siis väike, vaene või rikas.  Loe edasi: Võrus uuriti võimalusi Lõuna-Eesti hoiupanga loomiseks

Infoseminar tutvustab Austraalias töötamise ohtusid ja võimalusi

Homme, 7. novembril algusega kell 16 korraldab Tallinna noorte infokeskus infoseminari „Austraalia – ohud ja võimalused”. Seminar toimub Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskuses aadressil Suur-Ameerika 35. Ülevaate välisriigis ohutult töötamisest annab Living for Tomorrow esindaja ning noored jagavad endi vahetuid kogemusi Austraalias töötamisest. Seminar pakub võimalust saada vastused oma Austraalias töötamisega seotud küsimustele.
Seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil velli@taninfo.ee või telefonil 641 2271 ja 5556 7782. Osavõtt on tasuta.

Väiketuulikute infoseminar

28. märtsil toimub Vormsil väiketuulikute alane infoseminar, mille eesmärgiks on anda võimalikult lai ülevaade väiketuulikute planeerimisega seonduvast. Tutvustatakse tuuleenergia klastri poolt koostamisel olevat väiketuulikute alast juhendmaterjali ning jagatakse väiketuuliku omamise praktilisi kogemusi. Päev algab Linnamäel asuva väiketuuliku külastusega, millele järgnevad esitlused Lääne maavalitsuse saalis. Infoseminar on avalik ja tasuta, seminari korraldab Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond.

PÄEVAKAVA:

Kl 10 Väiketuuliku külastus Linnamäel (kohtumispaik Linnamäe lasteaia hoov) – Tarmo Kadakas (Taastuvenergia OÜ)

Kl 11 Seminar jätkub Lääne maavalitsuse saalis

Kl 11 Anti Tiik (Bakeri OÜ) – planeerimine, rajamine, finantseerimine

Kl 12 Tarmo Kadakas (Taastuvenergia OÜ) – väiketuuliku kasumlikkus (praktiline kogemus)

Lisainfo siin.

Seminaril arutletakse Otepää arengu üle

Reedel, 16. märtsil algusega kell 14 toimub Bernhard Spaa hotellis Otepääl (Kolga tee 22A) kaasava planeerimise seminar. Üritus on osa Eesti Rohelise Liikumise ja Otepää vallavalitsuse planeeringute alase koostöö arendamine projektist Otepää piirkonnas.
Projekti eesmärk on parandada kohalike omavalitsuste pädevust kodanikeühenduste kaasamisel ning tõsta kodanike kaasa löömise valmidust ja võimekust. Sellega seotud mõtted on nüüdseks koondatud Otepää piirkonna kaasava planeerimise hea tava juhendisse, mida seminaril tutvustatakse. Samuti on kavas tutvustada koostamisel olevat Otepää valla üldplaneeringut ning arutleda üheskoos selle üle, kuidas selle avalikustamist kõige otstarbekamalt korraldada. Seminar on osalejatele tasuta. Kel huvi kaasa mõelda, siis palun andke sellest hiljemalt 14. märtsiks teada e-posti aadressil triinu@roheline.ee või telefonil 5625 3986.
Triinu Vaab

Avasta suvel Taani kõrgharidusmaastikku!

25. juulil kell 16-18 kutsub Dream Foundation Eesti kõiki huvilisi Clarion Hotel Euroopas toimuvale Taanis õppimise infoseminarile. Seminar on praktiline ning keskendub kõrghariduse omandamisele Taanis, sealsele üliõpilaselule ning riigi iseärasustele.

Dream Foundation Eesti esindaja Katriin Visamaa sõnul on üritusele oodatud nii need, kes juba sel sügisel lähevad Taani õppima, kui ka need, kes ei ole veel otsustanud või teevad alles plaane järgmisteks aastateks. “Juba varakult välismaale õppima mineku planeerimine annab pikema ettevalmistusaja ja aega mõttega harjumiseks,” märgib Visamaa. Oma kogemusi tulevad infseminarile jagama noored, kes on läinud Taani õppima ja seal praegugi tudengipõlve naudivad. Lisaks on kohaletulijatel hea võimalus küsida üliõpilastelt otse Taani-keskseid küsimusi, mis siiani pole ehk vastust saanud.

Seminarile on oodatud kõik, kellel on huvi Taanis pakutava kõrghariduse vastu. Üritus on tasuta. Eelregistreerimine toimub siin.

Dream Foundation on Euroopas tegutsev organisatsioon, mille peamine tegevusala on välismaale õppimamineku tutvustamine, võimaluste loomine ja õpingutel noorte toetamine. Lähemalt saab võimalustega tutvuda Dream Foundationi kodulehel.