Sotsiaalministeerium otsib lasteraamatu jaoks illustraatorit

Sotsiaalministeerium kuulutab välja konkursi lasteraamatu illustraatori leidmiseks. Lasteraamat põhineb Laste ja perede arengukaval 2012-2020 ning selle eesmärgiks on tutvustada antud dokumenti lastele ja peredele.
Raamatus kajastavateks teemadeks on laste omavahelised suhted, suhted vanematega ja põlvkondade vahelised suhted, erinevad peremudelid, laste õigused, igapäevastele probleemidele lahenduste leidmine ning töö ja pereelu ühildamine. Vormi poolest on iga peatükk omaette lugu, kus käsitletakse mõnd mõistet, probleemi, olukorda, mis tutvustab ja lähendab arengukava väärtuseid lugejaga. Peatükid on omavahel seotud peategelaste kaudu, kelleks on 7-10 aastased lapsed. Konkursi võitjaga sõlmitakse töövõtuleping, millega tellitakse järgmised 6-9 illustratsiooni, mis vastaksid vormilt konkursil esitatule, kannaksid edasi Laste ja perede arengukava väärtusi ning oleksid sobilikud ja arusaadavad nii lastele kui ka lapsevanematele. Loe edasi: Sotsiaalministeerium otsib lasteraamatu jaoks illustraatorit