Augustist tõusevad piletite hinnad Viljandimaa avalikel liinivedudel 20 protsenti

Viljandi maavalitsus otsustas alates augustist tõsta bussipiletite hindu nii linnalähi- kui maakonnaliinidel 20 protsenti. Bussipileti hinna tõusu tingib reisijate arvu vähenemine ja liinivedude kulude tõus.

Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase kinnitas, et avalikel liinivedudel tõusevad piletihinnad 20 protsenti.

«Olukord on selline, et kui riigipoolne toetus avalikule liiniveole on tõusnud ja lagi on käes, siis reisijate arv järjest väheneb. Ka on tõusnud üldised ühistranspordikulud ning osa kommertskaugliine on vaja asendada avaliku liiniveoga,» selgitas Kase hinnatõusu põhjusi terves maakonnas.

Kui praegu maksab ettemaksukaardiga ostetud sõit Viljandi linnalähiliinidel 50 senti, siis alates augustist tuleb sõidu eest maksta kümme senti enam. Need, kes soovivad osta sõidupileti bussist, peavad 80 sendi asemel välja käima ühe euro.

Loe edasi: Augustist tõusevad piletite hinnad Viljandimaa avalikel liinivedudel 20 protsenti

Kuidas talitseda kriiside mõju toidu hinnale?

Suvekuudel üha aktiivsemalt tõstatunud küsimus toiduainete hinnatõusu kohta on igati aktuaalne küsimus. Erinevate asjaolude kokkulangemise tõttu on maailm tõepoolest sisenemas kõikuvate toiduhindade ajastusse. Olukorraga paremaks toimetulekuks saab aga igaüks midagi ära teha, andes oma panuse kodumaise toidutootmise järjepidevusse.

Alustagem sellest, et toiduta ei saa, toit on eksistentsi küsimus. Ajalooliselt on toit olnud seotud ka julgeolekuga, mistõttu on kohalikku toidutootmist, just nagu riigikaitsetki, läbi aastasadade püütud ühel või teisel moel toetada ja edendada. Nii oli näiteks Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika loomisel 50 aasta eest peamine eesmärk kindlustada end nälja vastu ning tagada põllumajandussektorile stabiilsus.

See eesmärk on püsivalt olnud täidetud juba 1980. aastate lõpust, mil toiduga kindlustatus oli ELis muutunud sedavõrd enesestmõistetavaks, et toetamise vajalikkus kahtluse alla seati. Tollastest ideedest tulenevalt reformiti EL laienemise eel põllumajanduspoliitikat mõnevõrra turusõbralikumaks ning jõuti hektaripõhiste otsetoetuste ja maaelu arenguni.
Loe edasi: Kuidas talitseda kriiside mõju toidu hinnale?