Ida-Virumaa noored õppisid prokuröriametit tundma

Projekti „Vene noorte võimalused Eestis“ kolmanda väljasõiduga külastasid 30 Ida-Virumaa vene koolide õpilased prokuröri Dmitri Teplõhhi.  Sõidu teemaks oli „Autoriõiguste kaitsmine ja internet“.

„ Just praegu on populaarseks saanud arvamus, et autoriõiguste rikkumine internetis ei ole karistatav,” rääkis kohaletulnuile prokurör. “Sellel teemal ma palusin osalejail arutleda ja seletasin, kuidas seadused seda vastutusala reguleerivad ning
miks ühiskond peab austama ja kaitsma intellektuaalomandi õigust,“ selgitas Teplõhh.

Prokurör tutvustas lähemalt ka oma ametit. Õpilased tundsid huvi nii isiklike küsimuste vastu nagu spordisaavutuste
mõju karjäärile ning miks Teplõhh just sellise eriala valis kui ka rohkem erialaste teemade vastu, nagu millistele kriteeriumidele põhinedes prokurörid valivad endale toimikud ning mis haridus peab prokuröril olema.

Projektiga „Vene noorte võimalused Eestis“  tutvustatakse osalejaile kõrghariduse saamise võimalusi Eestis, aidatakse teha valikuid oma tulevase eriala osas ning õpetatakse teadlikult tulevikku planeerima. Selleks külastavad 80 õpilast erinevatest
Ida-Virumaa koolidest aasta jooksul noori ja edukaid venekeelseid spetsialiste erinevatest valdkondadest, esitavad küsimusi, osalevad diskussioonides ning õpivad oma arvamust kaitsma. Projekti veab Eesti Väitlusselts.

Katerina Danilova

Võrus liiguvad elavad elukutseraamatud

Kolmapäeval 15. novembril liiguvad Võru Kultuurimajas Kannel ringi elavad raamatud. Toimub Võrumaa noorte karjäärivalikupäev Elläv Kiräkotus, kus erinevate elukutsete esindajad kehastuvad raamatuiks, kust saab koguda tarkusi.

 Elavate raamatutena avanevad näiteks laulja Ithaka Maria, Ugala teatri näitleja Andres Oja, luuletaja Contra, teadlane Mart Noormaa, Võru abilinnapea Kristjan Võrno ja paljude teiste elukutsete esindajad. Nii võib iga soovija end kirja panna ka näiteks politseiniku, kirikuõpetaja, noorsootöötaja juurde. Noori oodatakse uurima seda, mida tuleb teha, et saada ehitajaks või õpetajaks, raamatupidajaks, sportlaseks, kosmeetikuks jne.

 Et raamatut loetakse üldjuhul üksinda, nii saab ka iga elukutseesindajaga vestelda personaalselt ja eelnevalt registreeritud ajal.

 Sündmuse korraldavad Lasva Noortevolikogu, Võru Noortekeskus ja Rõuge Avatud Noortekeskus.