EESTI VETES ON KANDA KINNITAMAS KUNAGI HÄVINUD IIDNE KALA

Tuur. Foto: Eesti Loodushoiu Keskus

Tuur koeb suurtes jõgedes, noorkalad laskuvad seejärel merre ja kasvavad seal aastaid, et siis umbes 10-15 aasta pärast taas jõgedesse kudema tulla.

Tuura asurkond hävis Läänemerest eelmise sajandi lõpuks. Viimane looduslik isend püüti Eesti vetest 1996. aastal, see kala oli 2, 9 m pikk ja kaalus 136 kg. Hävinud liigi taastamist tuleb alustada taasasustamisest ja seepärast on võtnud RMK Põlula kalakasvandus tuuramaimude kasvatamise omale südameasjaks. Möödunud sügisel käivitus Eestis Euroopa Liidu LIFE programmi poolt toetatav tuuraasurkonna taastamise projekt, mille käigus viiakse viie aasta jooksul Narva ja Pärnu jõkke kokku vähemalt 500 000 noorkala.

Tuuradel on Eesti jõgedes hea toidubaas, nad kasvavad kiiresti ja on levinud juba kogu Soome lahe rannikumeres

Projekti “Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes” lühinimega LIFE Baltic Sturgeon partnerid on Eesti Loodushoiu Keskus, RMK ja Luonnonvarakeskus Soomest.

Loodusesse lastud tuurade käekäiku jälgiv Eesti Loodushoiu Keskuse (ELK) juhatuse liige Meelis Tambets ütleb, et uuringud näitavad kasvandusest tulnud kalade head kohanemist. „Tuuradel on Eesti jõgedes hea toidubaas, nad kasvavad kiiresti ja on levinud juba kogu Soome lahe rannikumeres. Meile tuleb pidevalt teateid kalurite kohtumisest märgistatud tuuradega ja me oleme selle info eest väga tänulikud,“ sõnas Tambets. Teadlik kalur laseb märgistatud tuura vette tagasi, et kala saaks järglasi tuua juba looduslikus keskkonnas.

KU päevatoimetaja