“KÕLVATU TALLINN” AJALOOS

Sekskurss. Foto: Tallinna Linnamuuseum

Kuni 2024. aasta septembrini avatud Tallinna Linnaelumuuseumi näitus “Kõlvatu Tallinn” jutustab tallinlaste ihadest ja nendega kaasnenud tabudest läbi aja. Linlaste seksuaalkäitumist ja prostitutsiooni Tallinnas vaadeldakse 15. sajandist II maailmasõjani.

Mis asutus oli Punane Klooster? Mida häbitut juhtus Constans Korbmacheri kõrtsis? Mida tehti Mustas Kassis? Mida pandi kirja hooranimekirjadesse? Kuidas karistada au kaotanud naist? Aga meest?

Tallinna Linnamuuseumi teatel käsitleb näitus teemat läbi sotsiaalajaloo ja põneva kultuuriloolise perspektiivi, ärgitades ühiskonda valmidusele selle tundliku valdkonnaga ilma valehäbita tegelema.

Väljapanek räägib eelkõige seksuaalsete ihade rahuldamise äärealadest – mitte niivõrd paarisuhetest, vaid prostitutsioonist, erootikast ja pornograafiast linna ajaloos. Külastaja ette tuuakse erinevad tahud Tallinna „kõlvatust“ elust – uuritakse, mida tähendas hooramine, kuidas elasid ja töötasid prostituudid erinevatel ajastutel ning kes olid prostituutide kunded. Vaadatakse, kuidas eri aegadel prostitutsiooni reguleeriti, millised suguhaigused levisid ja milline oli erinevate ajastute pornograafia.

Näituselt leiab palju oma ajastust rääkivaid detaile, nagu mitu korda nädalas pidid prostituudid saunas käima või mille poolest oli maja Mardi uulitsas kuulus? Miks löödi Elfridet kahvliga rindu, mida hoiti mürgikappides, mitu korda saadeti piltnik Ned de Baggo Tallinnast välja?

Vaatamata sellele, et meid ümbritsev maailm on tänapäeval nii seksualiseeritud, on ometigi seksuaalsus paljudele tabuteemaks. Näitusega loodetakse, et see aitab veidigi seksuaalsusega seonduvaid tabusid mõista ja vähendada. Soovitakse, et seks oleks midagi, mis toimub kõigi osapoolte täielikul nõusolekul, pakub neile naudingut ja et sellest kõneleksid omavahel nii partnerid kui ka vanemad oma lastega.

Linnaruumis toimuvad menukad sekskursioonid ja näitusel toimuvad kuraatorituurid.

Näituse kuraator on Madli Vanamölder, kunstnik Nele Sooväli, graafiline disainer Kadri Hallik, ehitaja Random Solutions ja projektijuht Made Isak.

Alla 18-aastased külastajad lubatakse näitusele üksnes täiskasvanud saatja heakskiidul.

KU päevatoimetaja