HENDRIK RELVE PÄLVIS KUMARI LOODUKAITSEPREEMIA

Eerik Kumari looduskaitsepreemia tänavune laureaat Hendrik Relve.
Foto: Arno Mikkor / Keskkonnaministeerium

Eerik Kumari looduskaitsepreemia tänavune laureaat on Eesti loodust ja selle väärtusi nii sõnas, pildis kui ka muusikas tutvustanud Hendrik Relve.

Tuntud rännu- ja kirjamehele Hendrik Relvele andsid Kumari preemia koos sellega kaasas käiva looduskaitse kuldmärgiga täna looduskaitsekuu pidulikul avamisel üle Eesti Vabariigi president Alar Karis ja keskkonnaminister Erki Savisaar.

“Nii mitmekesist looduse tutvustajat kui Hendrik Relvel eiab harva,” ütles keskkonnaminister Erki Savisaar. “Tema mahe hääl on paljudele tuttav Vikerraadiost, kus Relve on kuulajatele vahendanud nii Eestimaist kui ka maakera kuklapoole loodust ja kombestikku,” rääkis keskkonnaminister. Ta tõstis esile ka laureaadi populaarteaduslikke raamatuid ja õpikuid, filmitööd, fotonäitusi ning heliloomingut.

Lisaks Kumari preemiale anti loodudkaitsekuu avamisel Tallinna loomaaias üle tänavused Eesti looduskaitse hõbemärgid ja noore looduskaitsja märgid.

Eerik Kumari looduskaitsepreemiat annab Keskkonnaministeerium pikaajalise väljapaistva tegevuse eest looduse uurimisel, looduskaitse korraldamisel, looduskaitseteadmiste levitamisel ning säästva looduskasutuse põhimõtete propageerimisel. Preemiat on välja antud 1989. aastast, alates 2010. aastast käib sellega kaasas looduskaitse kuldmärk. Preemia kannab tunnustatud ornitoloogi ja looduskaitsetegelase Eerik Kumari (1912-1984) nime.

Eesti looduskaitse märgi 2022 laureaadid

Ene Saadre – bioloog, Põlula kalakasvatuskeskuse looja. Tema valvsa pilgu all on keskusest Eesti veekogudesse asustatud juba üle 7,5 miljoni lõhe, siia, meriforelli, jõeforelli, tuura ja harjuse noorkala. Ene Saadre abiga on alustatud I kaitsekategooriasse kuuluva ebapärlikarbi populatsiooni kasvatamist ja asustamist tema kodujõkke.

Olaf Schmeidt – bioloog ja käpaliste uurija ning kaitsija. Anija mõisapargi ja Kehra külas asuva dendropargi eest hoolitseja ja nõuandja.

Kalev Rattiste – ornitoloog ja linnuökoloog. Tema peamiseks uurimisobjektiks on olnud kalakajaka pesitsusökoloogia uurimine Matsalu rahvuspargi Kakrarahul. Ajakirjanduses pälvis tähelepanu tema töö maailma pikima elueaga kalakajaka (nimega Matsalu Marta) avastamisest 2015. aastal.

Elle Roosaluste – taimeökoloog ja õppejõud. Tema põhjalik ja süstemaatiline tegevus Eesti taimestiku uurimisel on võimaldanud teaduspõhiselt läheneda meie koosluste ja liikide kaitsele. Erilist tähelepanu pälvib tema pikaajaline õppe- ja juhendamistöö Tartu Ülikoolis.

Taavi Pae – geograaf ja õppejõud. Eesti looduse ja kultuuriloo populariseerija. Ta on juhtinud arvukaid Eestimaad tutvustavaid retkesid, avaldanud artikleid Eesti loodusest ja kultuuriloost. Ühiskondlikult väga aktiivse inimesena on Õpetatud Eesti Seltsi esimees ja Eesti Geograafia Seltsi asepresident.

Marika Kose – bioloog, õppejõud ja looduskaitsja. Häädemeestel enda pärandniitude hooldamine ja loodusturismi korraldamine on kindlasti aidanud kaasa praktilisemate ja elulisemate teadusküsimuste püstitamisel ning nendele lahenduste otsimisel. Marika Kose tegutseb aktiivselt Eesti Märgalade Ühingus, on algatanud ja läbi viinud mitmeid edukaid looduskaitse projekte. Viimasel ajal on ta keskendunud järjest aktuaalsema teema – säästva loodusturismi – arendamisele ning uurimisele.

Noore looduskaitsja märgi 2022 laureaadid

Amaranta Lill Põld – TÜ bioloogia ja elustiku kaitse tudeng. Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi juhatuse liige, korraldab loodushariduslikke üritusi ja hoiab nõnda paljudele ringi liikmete ja vilistlaste loodushoidlikke väärtusi kujundanud traditsioone. Vaibla Linnujaamas on ta üks aktiivsemaid vabatahtlikke välitööabilisi ja hinnatud retkejuhendaja.

Eleonore Susi – TÜ bioloog. Ta on Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi juhatuses olles panustanud oluliselt looduskaitse- ja hariduse valdkonda, praegu on ta MTÜ Loomuses vabatahtlik, seistes loomade õiguste ja heaolu eest.

Gren Hõbemägi – Tallinna hariduskolleegiumi õpilane, kes viibib palju looduses, tunneb hästi kodumetsa loomi, osaleb Eesti imetajate mitmekesisuse kaardistamise töös ja suhtleb aktiivselt meie juhtivate terioloogidega.

Jan Fred Joab – Antsla gümnaasiumi õpilane, loodusfotograaf, aktiivne Elurikkuse andmebaasi uute vaatluste sisestaja, edukas olümpiaadidel.

Joosep Trolla – Antsla gümnaasiumi õpilane, aktiivne noorkotkas ja looduskaitsja.

Maria Ivanova – Tartu loodusmaja rahvusvahelise koostöö koordinaator, juhib UNESCO koolide Läänemere projekti (rahvusvaheline võrgustik Läänemere keskkonna uurimiseks ja hoidmiseks), looduse õppepäevade tunnustatud läbiviija.

Marleen Tilga – Nõo reaalgümnaasiumi õpilane, endine Eesti Loodusmuuseumi vabatahtlik abijõud ja nüüd juba muuseumi külastusjuht, bioloogia olümpiaadi Tartumaa piirkonna võitja.

Tuuli Hommik – Antsla gümnaasiumi õpilane, aktiivne looduskaitsja ja fotograaf, osalenud GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) töös ja Junior Ranger programmis.

Martin Mändoja – Heimtali põhikooli õpilane, aktiivne osaleja Soomaa noore looduskaitsja programmis, teeb loodusvaatlusi ja lööb kaasa loodushoiutöödes, samuti on edukas esineja olümpiaadidel.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap