RB RAIL AS TOETAB ÖÖRONGIDE NAASMIST

Light Stream, tulevane Ülemiste jaam

Septembris osalesid Rail Balticu globaalse projekti koordinaatori RB Rail AS-i esindajad öörongide töörühma avaistungil. Töörühma kutsus kokku Rahvusvahelise Raudteeliidu (UIC) linnadevahelise ja kiirühenduste komitee (Intercity & High-Speed Committee), et anda öörongide operaatoritele ülevaade võimalustest, mida Rail Balticu projekt pakub.

Praegu analüüsib RB Rail AS tulevaste reisijateveoteenuste arendamise osana võimalikke öörongi teenuseid ja reisiliiklust 1435 mm rööpmelaiusega infrastruktuuril. Viimase 30 aasta jooksul on öine rongiteenus Euroopas vähenenud, kuid viimastel aastatel on nõudlus selle teenuse järele kasvanud.

Rail Balticu projekti elluviijad tutvustasid oma nägemust regulaarsete öiste liinide kohta Tallinnast ja Vilniusest Varssavi ning Berliini suunas, mis sõidaksid kiirusel 200 km/h. “Lisaks analüüsitakse Viini, Praha, Budapesti, Bratislava ja Amsterdami potentsiaalsete sihtkohtadena, sealhulgas võimalikke hooajalisi teenuseid populaarsete talviste sihtkohtades osas, nagu Zakopane Poolas, Poprad Slovakkias, Salzburg ja Innsbruck Austrias,” ütles RB Rail AS opereerimise vanemekspert Jean-Marc Galimont. “Seega loodame, et tulevased operaatorid tunnevad nende võimaluste vastu suurt huvi.”

Koostatud on ligikaudne hinnang öiste rongide sõiduajale, näiteks Varssavist Tallinna jõuaks 8,5 tunniga ning Berliinist 14,5 tunniga. Võttes arvesse konkurentsivõimelisi sõiduaegu ja asjaolu, et ööteenus vastab Balti riikide kodanike harjumustele, võib eeldada, et öörongiteenused koguvad tulevaste reisijate seas populaarsust. See omakorda aitaks märkimisväärselt vähendada transpordisektori CO2 heitkoguseid Balti riikides.

Öörongide töörühm analüüsib üksikasjalikult öiste rongide kaubanduslikke, töökorralduslikke ja tehnilisi aspekte, mis on Euroopas ja mujal kiirendatud taaselustamisfaasis – seda nii keskkonnapoliitika, eelkõige ELi rohelise kokkuleppe, kui ka olulisuse tõttu Rail Balticu projekti jaoks.

Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC) on rahvusvaheline raudteetransporditööstus, kuhu kuulub 194 liiget raudteeorganisatsioonist viiel kontinendil https://uic.org/passenger/highspeed/.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap