JÕGEVA VALLA AUKODANIK, AJALOOLANE EINO VESKIS TÄHISTAB AUVÄÄRSET JUUBELIT

Eino Veskist õnnitleb Jõgeva abivallavanem Angela Saksing. Foto: Riina Mägi / Jõgeva vallavalitsus

„Siia me oleme tulnud ja siia me jääme,” ütles oma abikaasale Siirile noor ajaloo õpetaja Eino Veskis, kui ta viiekümnendate aastate keskpaigas pärast Tartu Riikliku Ülikooli lõpetamist Jõgevale tööle tuli. Täna tähistas auväärne pedagoog ja koduloolane 90. sünnipäeva.

Eino Veskis on ise lõpetanud Valga Keskkooli. Koolipõlves mängis korvpalli ja kaugushüppes sai koguni rajoonis esikoha. Tartu Riikliku Ülikooli läks ta siiski õppima ajalugu. Tema kursus paistis silma hilisemate tuntud isiksuste poolest: seal õppisid nimekas ajalooteadlane professor Helmut Piirimäe ja hilisem rahvuslasest parteijuht, suursaadik ja riigimees Vaino Väljas. Väljas oli ka Veskise toakaaslane internaadis. Sõbrad ollakse tänaseni. Sageli aetakse juttu telefonis.

Jõgeval juhtis Eino Veskis aastatel 1956-1960 Töölisnoorte Keskkooli. Seejärel oli ta ajalooõpetaja keskkooli gümnaasiumiastme õpilastele ja pärast pensionipõlve läks taas ajalooõpetajaks Jõgeva Täiskasvanute keskkooli.

Eino Veskis on juhendanud mitmeid kodulooalaseid konverentse. Ühel neist, mille ta korraldas eelmise sajandi kuuekümnendate aastate lõpul, osalesid neli tänaselt Jõgevamaalt võrsunud akadeemikut, keelemehed Paul Ariste ja Johann Voldemar Veski, ajaloolased Hans Kruus ja Harri Moora.

Auhindasid pälvinud kodu-uurimuslikke töid on Eino Veskise juhendamisel kirjutanud kümned õpilased. Üks neist on hilisem karismaatiline spordiajakirjanik Tiit Lääne, kes uuris Jõgeva jäähoki ajalugu. Veskis on kirjutanud seitsmekümnendatel aastatel raamatud „Jõgeva rajoon” ja „Seal, kus voolab Pedja”, mida praegugi huviga loetakse, rohkesti artikleid erinevates ajalehtedes, tutvustanud Eesti ajalugu ja esinenud Raadio 4-s ajakirjanik Ivan Makarovi toimetatud saates Raadius.

Kui 1988 aastal, Jõgeva linna 50. juubeli aastal anti välja esimesed Jõgeva aukodaniku tiitlid, sai aunimetuse ka õpetaja Veskis. 2004. aastal pälvis Eino Veskis riikliku autasu Eesti Vabariigi presidendilt Arnold Rüütlilt, 2017. aastal sotsiaalkaitseministrilt Kaia Ivalt kui tegus eakas vabatahtlik. Eino Veskis käis koos teeneka jõgevlase Vaike Pärnaga vestlemas Jõgeva sotsiaalkeskuses Elukaar ajaloo ja ühiskonnaelu teemadel.

Täna võttis Eino Veskis vastu mitmeid õnnitlejaid. Ühena esimestest tuli auväärsele vallakodanikule austust avaldama Jõgeva abivallavanem Angela Saksing.

Kõrge vanuse tõttu pole Eino Veskise tervis enam see, mis aastaid tagasi. „Asjatundlikuse ja hoolivuse eest olen tänulik Jõgeva haigla meedikutele ja eriti haiglajuht Peep Põdderile,” ütles ta.

Aeg-ajalt võib härra Veskist kohata ka mõnel kultuurisündmusel. 21. augustil osales ta Jõgeva vallajuhtide korralatud Eesti Vabariigi taasiseisvuse 30. aastapäevale pühendatud vastuvõtul.

Jaan Lukas