PÄRNU KRISTLIK ERAKOOL SAI HARIDUSMINISTEERIUMILT TEGEVUSLOA

Marge Arumäe, Pärnu Kristliku Erakooli direktor. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu Kristlik Erakool sai 23. juulil Haridus- ja Teadusministeeriumilt tegevusloa, mis võimaldab alustada käesoleva aasta septembrist õppetööd esimeses kooliastmes. Õppetöö toimub Pärnu linnas Suur-Jõe 48 hoone esimese korruse ruumides.

Pärnu Kristlik Erakool Suur-Jõe tänaval. Foto: Urmas Saard / Külauudised


Kooli direktor Marge Arumäe oli talle ja kooliperele rõõmustava uudise teatavaks saamise järel meelsasti nõus küsimustele vastama.


Kõrvalvaataja pilgule on asjade käik olnud kooli asutajale parajalt keeruline, arvestades Pärnu linna haridusametnike kohatist vastuseisu ning venitamistaktikat volikogus arvamuskirja kinnitamisel. Kuid Haridus- ja Teadusministeerium otsustas siiski kristliku kogukonna algatust kooli loomise näol toetada.


Marge Arumäe: Mul on tõepoolest suur rõõm ja tänumeel kinnitada, et Haridus- ja Teadusminister väljastas Pärnu Kristlikule Erakoolile 23. juulil tegevusloa, mis annab meile võimaluse alustada õppetööd esimese klassiga juba 1. septembril. Kooli loomisprotsess on olnud täis erinevaid katsumusi ja väljakutseid, kuid tugev toetus kristliku kogukonna ja asutajaliikmete näol on andnud julgust ning indu minna edasi püstitatud eesmärgi suunas, milleks siis antud protsessis oli tegevusloa saamine.

Pärnu Kristliku Erakooli klassiruum on esimesse klassi astujate ootel. Foto: Urmas Saard / Külauudised


Kuidas on kulgenud heaks õppetööks vajalike tingimuste loomine? Väga tähtis ülesanne on suurepäraste õpetajate leidmine. Vähetähtsad pole maja asukoht, klassiruumide avarus, õppevahendid ja kümned suuremad või pisemad asjad, millest eeskujulik õppetöö oleneb.


Marge Arumäe: Kooli toimimine eeldab loomulikult kvalifitseeritud personali, õppetööks kohandatud kooliruume, töövahendeid ja organiseeritust mitmel eri tasandil. Tänase hetke seisuga on meil olemas suurepärase asukoha ja kaasaegse inventari ning tehnikaga sisustatud kooliruumid, õppevahendid ja kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogid. Samuti oleme saavutanud kehalise kasvatuse tunde, õpilaste toitlustamist ja tervishoidu puudutavad kokkulepped Pärnu Spordihalli, Pärnu Waldorfkooli ja Pärnu Ühisgümnaasiumiga. Siinkohal suur tänu meie kooli koostööpartneritele!


Kes on teie toetajad, nii mõtteliselt kui materjaalse abi näol? Tõenäoliselt vajate kestvat toetust edaspidigi.


Marge Arumäe: Kristlastena on meie kõige suurim tugi Jumala ligiolu, Tema ustavus. Kuid kooli toetajatena saan välja tuua eelkõige kristliku kogukonna ja kogudused, kes on meid aidanud nii annetuste kui palvete näol. Tänuväärset nõu oleme saanud ka Eesti Kristlike Erakoolide Liidult ning loomulikult Haridus- ja Teadusministeeriumilt. Rahaliselt saime kevadel riigi sihtotstarbelise toetuse kooliinventari soetamiseks. Iga toetus, olgu see siis materiaalne või mõtte tasandil, on meile väga oluline. Hetkel kogumegi annetusi kooli köögiruumi sisustamiseks vajaliku inventariga.

Pärnu Kristliku Erakooli direktor Marge Arumäe on ka klassiõpetaja. Foto: Urmas Saard / Külauudised


Kui palju õpilasi istub esimesel koolipäeval koolipinki?


Marge Arumäe: Meie eesmärgiks on 1. septembril alustada õppetööd esimese klassiga, kuhu planeerime vastu võtta maksimaalselt 14 õpilast. Hetkel on mul väga keeruline öelda, milline on klassi täituvus kooliaasta alguseks, sest tegevusloa saamine suve teises pooles on tekitanud olukorra, kus meie kooli kasuks otsustanud lapsevanemad jõudsid vahepeal oma lapsed juba haridussüsteemi ARNO nõudmisel elukohajärgsetesse koolidesse kirja panna. Niisiis anname aega vanematele mõelda ja kaaluda ning vajadusel ka meie kooli kasuks ümber otsustada. Eesmärgiks on kooliga kasvada iga aasta ühe klassi kaupa, seega tuleb meil juba paari aasta pärast hakata taotlema järgmist kooliastet, et jõuda tulevikus põhikoolini.


Millise taustaga õpilased õppima asuvad? Eeldatavalt kristliku kasvatusega või tullakse ka teistsugustest kodudest?


Marge Arumäe: Kuna tegemist on kristliku kooliga, siis ootame õppima eelkõige kristlikest peredest lapsi, kuid väga oodatud on ka kristlikku maailmavaadet väärtustavatest peredest lapsed. Meie eelkooliringides osalenud lapsed on olnud nii kristlikest, kui mitte kristlikest peredest. Eelduseks on vanemate poolt kristliku maailmavaate ja kasvatusprintsiipide aktsepteerimine.

Pärnu Kristlik Erakool. Foto: Urmas Saard / Külauudised


Kas olete mõelnud kooli tutvustava avatud uste päeva korraldamisele?


Marge Arumäe: Mul on hea meel teatada, et juba 7. augustil algusega kell 12 on kõigil lapsevanematest huvilistel ja loomulikult ka lastel võimalik tulla meie kooli Avatud Uste Päevale. Ootame huvilisi kell 12, kuid tulla võib ka hiljem, sest kooli tutvustus kestab kella neljani pärastlõunal. Meie aadress on Suur-Jõe 48 ning eelnev registreerimine pole vajalik. Lisainfot leiab igaüks meie kooli kodulehelt või Facebooki lehelt aadressil Pärnu Kristlik Erakool.


Millised õppeained lisaks harjumuspärastele tundidele (matemaatika, keel jne) koolipäeva täidavad? Mingi erisus ju erakoolil on. Millele asetate suuremat rõhku?


Marge Arumäe: Kristliku koolina on meie tunniplaanis ühe lisaainena usuõpetus, mis annab hea võimaluse õpetlike ja eluliste piiblilugude abil lastele olulisi väärtusi ja kristlikku maailmatunnetust õpetada. Ligimesearmastus kaasinimeste ja Looja vastu on olulisim kümnest käsust. Koolipäeva alustame ühise palvega, et paluda õnnistust algavale päevale ning kogu kooliperele. Kedagi millekski ei sunnita, vaid iga laps käitub nii nagu tal südames on käituda. Tooksin meie kooli kõige paremini iseloomustavate märksõnadena välja: kvaliteetne haridus, piibliõpetus ja väärtuskasvatus. Lisaväärtustena veel turvalised väikeklassid ja võrdsel partnerlusel põhinev koostöö lapsevanematega. Kuna tegemist on ka minu jaoks uue kogemuse ja võimalusega, olen valmis koolijuhi ja õpetajana koos kooliga kasvama ning arenema. Eks hetkel oleme kooliperega ootusärevuses ja entusiastlikud, kuid samas anname endale aru, et palju tööd seisab veel ees ning õppimine läbi isiklike kogemuste muutub meie igapäevaseks põnevaks väljakutseks.

Pärnu Kristliku Erakooli direktor Marge Arumäe oma töölaua taga. Foto: Urmas Saard / Külauudised


Mida sooviksite veel lapsevanematele öelda?

Marge Arumäe: Olles ise nelja lapse ema sooviksin ma eelkõige lapsevanemaid julgustada tegema otsuseid lähtuvalt teie lapsest ja teie pere vajadustest. Pärnu Kristlik Erakool on suurepärane kool neile peredele, kes hindavad väärtuspõhist õpetust ja kasvatust, kus vabakasvatus ei tähenda kasvatamatust, vaid lapse kasvatamist läbi isiklike eeskujude, eksimuste ja emotsioonide peegeldamise. Tänapäeva lapsevanemad on tihti olukorras, kus valikuid tuleb langetada kiiresti ja kohe ja ei osata näha tulemit, mis kiirustades langetatud otsused kaasa võivad tuua. Pärnu Kristlik Erakool soovib olla lapsevanematele võrdseks partneriks ja vajadusel ka nõuandjaks lapse haridusteel, arvestades seejuures ka vanemate soove, muresid ja ettepanekuid. Oleme rõõmsad ja tänulikud iga õpilase üle, kes meie kooliperega sügisel liitub!

Urmas Saard

Samal teemal:

AGNES PULK: PÄRNU KRISTLIKUL ERAKOOLIL ON VÄGA SELGE JA TUGEV VÄÄRTUSPAKKUMINE

AGNES PULK: KRISTLIKUD ERAKOOLID TÄIDAVAD EESTI HARIDUSMAASTIKUL OLULIST ROLLI

Kristlikud koolid asuvad palverännakule

2 thoughts on “PÄRNU KRISTLIK ERAKOOL SAI HARIDUSMINISTEERIUMILT TEGEVUSLOA”

  1. Palju edu Pärnu Kristlikule Erakoolile! Väikene kool väikeste klassidega on koroona ajal ilmselt paljude lapsevanemate eelistus, kuna pole karta suuri viirusekoldeid.

Kommenteerimine on suletud.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap