JÄGALA KALATEED VAIDLUSTAB KOHTUS KULTUURIMINISTRI KÄSKKIRJA

Arvamus

Liivia Mahlapuu, Jägala kalateed MTÜ

Liivia Mahlapuu, Jägala kalateed MTÜ. Foto erakogust

Liivia Mahlapuu, Jägala kalateed MTÜ, juhib tähelepanu, et kultuuriminister eirab õiguskantslerit, millest Vabariigi Valitsus on mööda vaadanud. Samuti pole halduskohtu otsus Keskkonnaametile täitmiskohustuseks.

Möödunud aasta 18. detsembril kirjutas Jüri Ratase teise valitsuse kultuuriminister Tõnis Lukas alla käskkirjale, mis tunnistas Linnamäe linnuse piirkonnas osad vanad asulakohad ja muistsed põllujäänuste kultuurimälestiseks ning määras kaitsevööndi, millesse hõlmati ühtlasi ka Linnamäe paisjärv – kohustusega paisutus säilitada. Kultuuriminister ei võtnud arvesse isegi mitte õiguskantsleri kirjalikku meeldetuletust, et Natura alal paisutuse põlistamise otsust saab teha ainult Vabariigi Valitsus. Valitsus saaks teha otsuse alles siis, kui on läbiviidud asjakohane Natura hindamine ja leitud, et looduskaitselise eesmärgi kaalub üles erakordselt oluline möödapääsmatu põhjus, millel puuduvad alternatiivid ning samal ajal oleks välja töötatud asendusmeetmed.

Jägala kalateed MTÜ pöördus halduskohtusse ja vaidlustas kultuuriministri käskkirja.

Halduskohus kohustas Keskkonnaametit viimati veeluba pikendama mitte kauemaks kui läinud aasta lõpuni

Linnamäe HEJ töötab praegu 15.01.2008 väljastatud veeloa alusel, mis pidi lõppema 15.01.2013, aga seda on praeguseks juba üle kaheksa aasta pikendatud. Sisuliseks põhjuseks tuuakse KHM aruande mitte vastavus nõuetele. Muuhulgas pole selle alusel võimalik teha nn Natura erandit, mille tegemise vajadust Keskkonnaamet rõhutab. Wooluvabrik OÜ lubab seda täiendada, aga kokkulepetest kinni ei pea. Wooluvabrik kasutab ära Veeseaduses sätestatud erisust, mis võimaldab tal praktiliselt lõpmatuseni 2008. a väljastatud vee erikasutusluba pikendada, kuniks uut veeluba pole väljastatud – seda juhul, kui Keskkonnaamet olukorda ei lõpeta ja jätkab vee erikasutusloa kehtivuse pikendamist.

Halduskohus kohustas Keskkonnaametit viimati veeluba pikendama mitte kauemaks kui läinud aasta lõpuni. Ometi otsustas Keskkonnaamet taaskord Wooluvabriku taotluse alusel veeluba veel pikendada terveks käesolevaks aastaks, kuni 31.12.2021.

Jägala kalateed MTÜ esitas Keskkonnaametile veeloa pikendamise kohta vaide. Keskkonnaamet vaiet ei rahuldanud. Nüüd kaalub Jägala Kalateed MTÜ veeloa pikendamist kohtus vaidlustada.

Jägala kalateed MTÜ ootab kõikide kalastajate poliitilist ja finantsilist toetust, et aidata seista Jägala jõe vabastamise eest. Abi osutamiseks palun kontakteeruge Jägala Kalateed MTÜ-ga.

Annetada saab: MTÜ Jägala Kalateed, EE817700771004335673

Samal teemal:

LOODUSVAENULIKU KULTUURIMINISTEERIUMI VASTU KOHTUSSE LÄINUD JÄGALA KALATEED VAJAB RAHALIST TOETUST

KULTUURIMINISTER EIRAB ÕIGUSKANTSLERIT JA VABARIIGI VALITSUST

One thought on “JÄGALA KALATEED VAIDLUSTAB KOHTUS KULTUURIMINISTRI KÄSKKIRJA”

  1. Ehk rahunete maha ning mõtlete tõsiselt järele, kaugele te oma detsiviliseerumisega minna tahate? Eesti esimesi oma< hüdroelektrijaam on teiesugustel nii pinnuks silmas, et kohe midagi muud ei näe… Kalade suhtes on kalatrepid jms. juba ammu leiutatud, milleni aga teie põikpäisus mitte ei küüni…

Kommenteerimine on suletud.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap