KULTUURIMINISTER EIRAB ÕIGUSKANTSLERIT JA VABARIIGI VALITSUST

Õiguskantsler Ülle Madise ja Linnamäe pais Jägala jõel. Fotod: Urmas Saard / Külauudised

Käesoleva aasta oktoobris pöördus MTÜ Jägala Kalateed Linnamäe paisuga seotud küsimustega õiguskantsleri Ülle Madise poole, kes mõistab kodanikeühenduse muret, sest praegune olukord ei ole hea.

„Kuidas ikkagi on võimalik, et Eesti Vabariigis on Natura 2000 alal jõe paisutamine ja vaba voolu takistamine ilma nõuetekohase tegutsemise loata võimalik,” küsis Jägala Kalateed. Mittetulundusühingut esindava Liivia Mahlapuu selgituse kohaselt jätkub tegevus ilma, et oleks üldse kaalutudki kas paisutust tekitav ja suurte ehituslike moonutustega säilitatav 20. sajandi rajatis tekitab nõnda ülekaalukat avalikku huvi, mis kaaluks üles rahvusvahelise tähtsusega paljude liikide taassünni kodu ning elupaiga.

Selline tegevus on teatavasti lubatud EL reeglite järgi ainult Natura erandi tegemise korral. Õiguskantslergi kinnitas, et Linnamäe paisu ja paisutust saab teatud tingimustel alles jätta üksnes siis kui sellele alternatiivid puuduvad ja kui tegemist on avalikkuse jaoks esmatähtsa ja erakordselt tungiva põhjusega. Alles siis, kui on tõendatud, et muud võimalused kultuuriväärtuse säilitamiseks, kui loodust kahjustaval moel, puuduvad ja kaitstavatele loodusväärtustele on leitud mujal sobiv asenduspaik, saab Vabariigi Valitsus teha Natura erandi.

„Valitsuse otsuse põhjendusest peab selguma, miks ühte väärtust teisele eelistati ja kuidas otsuseni jõuti. 18.detsembril otsustas kultuuriminister võtta Vabariigi Valitsuselt võimu ja otsustada iseseisvalt, nagu EL direktiivid ministrile ei kehtikski ning määras Linnamäe paisjärve muinsuskaitse vööndisse,” teatas Mahlapuu, kelle arvates on tegemist täieliku omavoliga.

„Me ei taha tekitada olukorda, et kultuuriväärtused ei säiliks. Pevad küll säilima, aga moel ja viisil mis ei ole loodusele nii kahjustav, eriti Natura alal. Ja siin tuleks kaaluda kas on kultuuriväärtuste säilitamiseks alternatiivseid viise – loodussõbralikke viise,” lisas Mahlapuu.

Urmas Saard

Samal teemal:

KES KORVAB ELEKTRITOOTMISE JA EHITISMÄLESTISE TEKITATUD KAHJU LOODUSELE JA ÜHISKONNALE?

MATK EUROOPA AINULAADSE JÄGALA KALLASRADADEL

Suur pildigalerii: RÄNDEKALADE PÄEV PADISEL

KESKKONNAMINISTEERIUM OTSIB VÕIMALUSI

LINNAMÄE HEJ OTSTARBEKUS JÄGALA JÕEL?

Jõelähtme valla elanikud koguvad allkirju Jägala lõhejõe taastamiseks

Share via
Copy link
Powered by Social Snap