LINN LASEB UURIDA PÄRNU RANDADE MEREVETT

Pärnu rand Raeküla linnaosa kohal. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsus tellis Pärnu linna randadele merevee teadusuuringu.

Uuringus vaadeldakse Pärnu randades suvist madala rannikuvee seisundit ja tuvastatakse võimalikud mikrobioloogilise reostuse allikad.

Linnavalitsus soovib uuringuga välja selgitada, mis põhjustab merevees mikrobioloogiliste näitajate halvenemist ning uuring peaks andma vastuse, mida reostuse vältimiseks ja vee kvaliteedi parandamiseks ette võtta.

Selleks jälgitakse merevee mikrobioloogilisi näitajaid (kolibakterid ja enterokokid), vee keemilisi parameetreid ning vee hapnikukontsentratsiooni, soolsust, pH taset ja temperatuuri.

Randades on uuringuperioodil üleval kolm vaatluspunkti, mis paiknevad piki randu 500-800meetriste vahedega.

Teadusuuringu viib läbi Tartu ülikooli Eesti mereinstituut mai keskpaigast kuni septembrikuu keskpaigani. Merevee proove võetakse sel perioodil analüüsimiseks 6-8 korda. Võrdlusandmetena kasutab TÜ Eesti mereinstituut riikliku merekeskkonna seirejaamadest kogutud seireandmeid.

Uuringu tulemused selguvad novembri lõpuks.

Pärnu randade merevee uuring läheb maksma 29 190 eurot.

Lisaks uuringule on Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus koostanud Vana-Pärnu, Raeküla ja Mai randade suplusvee kvaliteedi kontrollimiseks ja tagamiseks tegevuskava. Tegevuskava kõige olulisemaks osaks on veeproovide võtmine ja analüüsimine. Suvel tehakse seda nendes randades iganädalaselt.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap