VÕÕRSILT PÄRIT EMAKEELTE LEVIK EESTI KEELEALAL

Tartu Ülikooli rakenduslingvistika kaasprofessor Kristiina Praakli. Foto: Ruudu Rahumaru

Eile riputati Tartu Ülikooli kodulehele teade, et emakeelenädala tänavusel emakeelepäeva avalikul loengul räägitakse Eestimaal kasutatavatest keeltest.

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi rakenduslingvistika kaasprofessor Kristiina Praakli peab neljapäeval kell 14.00 Tartu Ülikooli televisiooni (UTTV) otseülekande vahendusel emakeelepäevale pühendatud loengu „Eesti keeled“. Loengu ajal saab küsimusi esitada. Ülekanne on hiljem järelvaadatav.

„Eesti keeleala on eri emakeelte ja uute keeleliste kokkupuudete poolest märgatavalt mitmekesistunud. Emakeelepäeval võiksime peatuda sellel, millised muutused on siinses keelekeskkonnas toimunud,“ avaldab Praakli loengu sisu tutvustades arvamust.

Väidetavalt on Eestis registreeritud umbes paarsada emakeelt – enim eesti ja vene keele kõnelejaid. Võõrkeeltest osatakse kõige rohkem vene ja inglise keelt, kohalikest keeltest võru, seto, mulgi ja saare murdekeelt. Viimasel ajal täieneb Eesti keeleala uussisserändajate keeltega, nagu hispaania, itaalia, hiina jt.

Keelekeskkonnas, kus on ülekaalus üks keel, tähendab sellest erineva keele kõnelemine erisuguseid kokkupuuteolukordi ja keelelisi valikuid. „Uurime loengul lähemalt, mis keeli meil kõneldakse, mida teame nende keelte ja kõnelejate kohta, milline on nende suhe eesti keelega,“ ütles Kristiina Praakli.

Sel aastal tähistame kaht ümmargust tähtpäeva: Kristian Jaak Petersoni sünnist möödub 220 ja esimese emakeelepäeva tähistamisest 25 aastat. Emakeelepäeva loengul vaatlebki Praakli viimast veerandsajandit.

KU päevatoimetaja