PIPI-LIIS SIEMANN PÄLVIS JÄRVAMAA KÕRGEIMAT TUNNUSTUST

Pipi-Liis Siemann. Foto: Merle Rüütel

Eesmaspäeval, 15. veebruaril andis Järvamaa Omavalitsuste Liidu (JOL) juhatuse esimees Priit Värk maakonna kõrgeima tunnustuse, Järvamaa Vapimärgi, Türi vallavanemale ja JOLi juhatuse liikmele Pipi-Liis Siemannile.

Järvamaa Vapimärk. Foto: Merle Rüütel

Vapimärgi üleandmise toiming leidis aset Türi põhikooli siseõuel. “Eks see tunnustus sunnib mind nüüd veelgi enam pingutama ja veelgi rohkem häid tegusid tegema. See on suur vastutus,” lausus Siemann, kes oli otsusest sõnatu ja arvamusel, et ta ei ole teinud midagi, mis nii suurt tunnustust vääriks.

Järvamaa Omavalitsuste Liidule esitatud esildisest võib vapimärgi kavaleri tehtud tegude kohta lugeda, et Siemanni teab Järvamaal ilmselt iga inimene. Tal on pikaajaline ja oluline mõju Järvamaa arengus ning Järvamaa hea maine kasvatamisel.

Omades sotsiaaltöös kõrgharidust on Siemann alati seadnud esikohale inimese, olgu jutt abivajavast kogukonnaliikmest, arenguvõimalusi otsivast ettevõtjast või kogukonna eestvedajast, kultuuripärandit hoidjast või haridusuuenduste juurutajast.

Oisu valla sotsiaaltööspetsialisti ametist liikus ta edasi Oisu, Kabala ja Türi valla ning Türi linna loodud MTÜ Lõuna-Järvamaa arendusühingu juhiks. Ühing koordineeris nelja omavalitsuse koostööd ja valmistas ette 2005. a toimunud omavalitsuste ühinemise. Siemann oli selle eduka ja Eestis toona nähtavalt edumeelse protsessi üks võtmeisikuid. Siemanni tasakaalukal juhtimisel toimus ka teine omavalitsuste ühinemine 2017. aastal.

Siemann on alates 2009. aastast valitud kõigisse Türi vallavolikogu kooseisudesse, alates 2012. aastast on ta Türi vallavanem.

Ta ei jää kõrvaltvaatajaks, kui koduvalla või maakonna head nime üritatakse kahtluse alla seada või seda rikkuda. Siemann pole selles pealiskaudne või ilukõneline vaid alati konkreetne, täpne ja aus.

Tema töö Türi valla, Järvamaa Kutsehariduskeskuse, mittetulundusühingute, Järvamaa ühisettevõtete arendustöös on muljetavaldavalt tõhus. Küllap räägib selle kasuks lugupidav suhtumine koostööpartneritesse, tasakaal uuendusmeelsuse ja alalhoidlikkuse vahel, lai silmaring ja arukus, suur töövõime, oskus pöörata probleemid võimalusteks, võime sütitada ja olla eestvedajaks, suutlikkus taluda ka alusetut kriitikat ja leida alati inimestes head. Ta on alati aus ja otsekohene keerukate olukordade lahendamisel. Nii on olnud võimalik viia läbi reforme ja muudatusi, mis nii mõnigi kord on algselt pahameele osaliseks saanud. Olgu selle säravaks näiteks Türile uue põhikooli ja spordihoone rajamine või Türi valla kodutoetuse sisseseadmine, millega on valda elama asunud üle saja uue elaniku.

Siemann suudab ühtmoodi hästi kaasa rääkida nii haridusuuendustes ja sotsiaalhoolekandes kui ka ehitus- ja majandusküsimustes, teeb endale selgeks nii prügila kui haigla pidamise põhipunktid. Ta on arvamusliidriks, kui otsitakse üleriigilistes foorumites eksperti omavalitsusi puudutavatel teemadel. Siemann on Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige.

Siemann on veendunud terviseedendaja, olles selles nii valdkonna arendaja ja eestvedaja kui ka praktik. Kuigi ta alati rõhutab harrastusspordi tähtsust tervisele, olgu selleks jooks, triatlon või sukeldumine, kõneleb kõrvaltvaatajale tema osalemine maratonil või keerukatel jalgrattamatkadel siiski ka erilisest tahtejõust.

Siemann on ka Kaitseliidu Järva maleva liige, ta on osalenud suurõppusel Siil ja lõpetanud sõduri baaskursuse. Ta on Türi Rotary klubi esimene naisliige, kes praeguseks tõusnud klubi presidendi ametisse.

Ta lööb kaasa, kui on vaja heategevusliku kohviku jaoks hõrgutisi küpsetada, olla vabatahtlikuks vetelpäästjaks või tantsupõrandal eeskuju näidata.

Siemannil on ühtehoidev pere, ta on suurepärane ema pere kolmele lapsele.

Pipi-Liis Siemann on toetav ja hooliv mõttekaaslane, hea sõber ja sooja südamega inimene.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap