MUHU SEGAKOORI JUURED ASUVAD KARSKUSLIIKUMISES

Muhu koori liikmetest bänd Muhu valla 30. aastapäeval. Foto: Kalmer Saar

Kehv oo põllulapp ja kehv oo karjasmaa, siiski saarelt rõõmsat laulu kuuled sa.” Need salmiread kõlavad Muhu saart tutvustavas tuntud laulus, millest eriti hästi teatakse rida: „See oo meite Muhu.”

Muhu lauluvaimu hoiab tugeva ja erksana ka sealne segakoor, mille juured püsivad 20. sajandi alguse seltsiliikumise rüpes. Koorilauljate meeleolu hoiavad eriti laes laulupeod, mida teatavasti peetud Muhu saarelgi. Tänavu ammutati rahvuslikku vaimujõudu Haapsalus toimunud Vaba Rahva Laulul. Võib öelda, et Muhu segakoor seisab „Peegli ees”, sest kollektiivi dirigendiks on karismaatiline Leena Peegel. Tema pajatas koorist ka uudiste portaalile Külauudised.

Tänavuse suve üks suursündmusi oli Haapsalus toimunud Vaba Rahva laul. Millise laengu sai sealt Muhu segakoor?

Kuna koroona tõttu toimus 20. augustil olema pidanud Vaba Rahva Laul 5. septembril, siis pajudel meie segakoori lauljatel olid selleks ajaks juba teised plaanid. Kirja pani ennast 19, aga kohal käis üheksa. Osad kartsid kohtuda rahvahulkadega, osa pelgas sajust ilma jne. Mingit erilist laengut sealt ei saanud. Publikut oli vähe, ilm väga vilets. Sisuliselt lauljad tundsid laulmisest rõõmu ja nautisid soliste.

Kuivõrd Vaba Raha Laulust saadud energiat jätkub ka tulevikuks? Kas aitab see energia kooril vaimult ja kehalt virge püsida ka praegusel ajal, mil koroonaviirus on taas inimesi rohkem kimbutama hakanud?

Koor käib koos endiselt kord nädalas, ainult harjutusruum on muutunud. Varem oli selleks Muhu Põhikooli muusika klass, nüüd aga Hellamaa Külakeskus.

Kui vana on üldse Muhu koorilaulu traditsioon? Millal ja kuidas sellele pinnasele loodi Muhu segakoor?

Koorilaul sai alguse kirikukooridest. Muhus siis õigeusukiriku kooridest. Ilmalik segakoorilaul sai alguse alles 20. sajandi alguses koos karskusliikumisega: Karskusselts Kevade 1901 ja Kuressaare Eesti seltsi Muhu osakond 1909. Siis võeti osa Saaremaa laulupeost 1909. aastal ja edasi ka üldlaulupidudest, just segakoorid. Meeskoor tegutses alles kolmekümnendatel aastatel ja naiskoor peale sõda. Koorijuhid olid alguses köstrid-koolmeistrid Ivan Kask ja Aleksei Pallasma, Andres Vana, Andres Paas ja Mihail Pallas. Viimased kaks olid ainult koolmeistrid. Pärast sõda oli Jüri Rauk. Edasi Koidula Vigla, Linda Ots, Leena Peegel. Praegune segakoor on loodud 1. oktoobril 1988. Mina olen järjepidevalt koori ees olnud 2003. aastast alates. 2018. aastal oli meil Hellamaa laululaval üritus „Muhu segakoor 30” ja „15 aastat Peegli ees”.

Kui palju on Muhu segakooris lauljaid? Kuivõrd võib öelda, et kooris laulavad inimesed erinevatest põlvkondadest?

Käesoleval hooajal on nimekirjas 26 lauljat. Enne viimast üldlaulupidu oli 33 lauljat ja kaks dirigenti. Kõige noorem laulja on 18-aastane, ülejäänute vanus jääb 44 ja 68 vahele. Eriliseks teeb see, et kooris on kolm abielu- või kooselupaari; ühest perest kaks õde ja vend (mina, minu õde ja vend); teisest ema, isa ja tütar.

Kas kõikide lauljate kodud asuvad Muhumaal, või käiakse laulmas kaugemaltki?

Enamus elab Muhumaal, aga laulmas käib kolm inimest, kes õpib või töötab nädala sees Tallinnas.

Mis on Muhu segakoori repertuaari traditsioonides erilist – muhulikku?

Eks ikka Niina ja Albert Klaasi loodud laulud „Muhumaa” ning „Sõsarsaared”

Millised on teie sidemed Muhumaaga, kas olete selle saarega niiöelda juurtega seotud?

Mina olen elupõline muhulane. Ema- ja isapoolsed esivanemad olid muhulased. Muhus olen sündinud ja kasvanud ning peale koolide lõpetamist tagasi tulnud.

Millal ja kuidas teist sai Muhu segakoori dirigent. Kuivõrd soovite, et koor oleks teie nägu?

Minust sai Muhu segakoori dirigent 1988. aastal, kui Koidula Vigla palus mind teiseks dirigendiks. Koor ei pea olema minu nägu.

Kuivõrd oluline on koorilaulja jaoks peegel?

Meie koori jaoks on oluline Peegel, mitte peegel. Kooriruumis pole peale minu ühtegi peeglit.

Millised on Muhu segakoori seltskondlikud traditsioonid?

Traditsiooniks on sünnipäevalapsi meeles pidada ja neile laulda. Juubilarid saavad lilled.

Ehk on võimalus tuua näiteid Muhu segakoori koostööst heliloojate, kutseliste muusikutega?

2016. aasta suvel osalesime telesaates „Suvenaabrid”, kus oli meie solistiks Kristjan

Kasearu. Vaata: https://arhiiv.err.ee/vaata/suvenaabrid-muhumaal

Millised kõrghetked Muhu segakoori lauluteest võiks korduda?

Kõrghetked on ikka olnud laulupeod, rongkäigud. 2019. a. juubelilaulupeo tuletulemise

tseremoonia Muhus Kuivastu sadamas. Kojusõidud laulupeolt, kui praami peal pidu jätkub

laulu- ja tantsuga.

Töötate muusikaõpetajana Muhu Põhikoolis. Kas kooris laulab ka teie kolleege, õpilasi või kunagisi õpilasi?

Muhu Põhikoolist laulab kooris üks kolleeg. Olen ka lasteaias muusikaõpetaja ning sealt

on kooris kaks kolleegi. Üks kunagine õpilane on ka koori liige.

Kas ka Muhumaal on laulupidusid peetud?

Kuulujuttude tasandil on teada, et 1960 oli Muhus toimunud rongkäiguga pidu. Kas seda

laulupeoks nimetada saab, ei oska keegi öelda. 2017. aasta 8.-9. juulil oli Muhus Väikesaarte laulupidu. Saarte laulupäevade idee pärineb EÜE Väinamere Segakoorilt, kes koos Pagana segakooriga korraldasid nende sõnutsi Muhu esimese laulupeo. Kuna Hellamaa laululava oli valmimisel, otsustasime laulupeo ühitada laululava avamisega.

Lõpetuseks humoristlik küsimus. Kas Eduard Vilde ja Juhan Smuul saanuks Muhu

segakoori näidete varal kirjutada raamatu Muhulaste imelikest juhtumitest Tallinna juubelilaulupeol?

Kahjuks või õnneks ei ole midagi sellist nii imelikku juhtunud, et sellest raamatu saaks

kirjutada. On olnud väiksemaid naljakaid seiku. Näiteks on meilt küsitud „Miks te Eesti rahvariideid kannate, kas muhulastel endal ei ole?”

Jaan Lukas

Samal teemal:

LAULUKOOR KEVADPEALINNAS TÜRIL

VÕNNU KIHELKONNAKOOR ON MEGAÄGE KOLLEKTIIV

LEETARI KOOSTÖÖPARTNER ON URMAS LATTIKAS

KÜLLI ŠORIN: KINDLASTI TASUB VABA RAHVA LAULUL KÄINUTEGA VESTELDA

SAJA VIIEKÜMNE AASTASE MAARJA-MAGDALEENA KOORI ÜLEVAD MULJED HAAPSALUS TOIMUNUD VABA RAHVA LAULU JÄREL

Share via
Copy link
Powered by Social Snap