EESTI PÕHISEADUSE JUUBELI AASTAPÄEVAL HEISATAKSE LIPUD

Foto: Urmas Saard / Külauudised

Tänavu 15. juunil täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest ning selle auks heisatakse sel päeval lipud. Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril.

„Põhiseadust võib nimetada riigi selgrooks. See on eelkõige väärtuste kogum, mis peegeldab meie kultuurilist ja sotsiaalset arengut, arusaamist riigist ja riigivalitsemisest,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Põhiseaduse üks olulisemaid osasid on läbi aegade olnud põhiõigusi, vabadusi ja kohustusi käsitlev osa, mis moodustab ligi veerandi kehtiva põhiseaduse tekstist. See peegeldab meie arusaama inimväärsest ühiskonnast. Kutsun kõiki üles tähistama põhiseaduse 100. aastapäeva põhiõiguste, vabaduste ja kohustuste tasakaalu üle arutlemisega!“

Põhiseaduse 100. aastapäeva puhul aitavad kogu aasta vältel nende teemade üle arutleda Eesti põhiseaduslikud institutsioonid. Viirusohu tõttu üritusi ja varem planeeritud külastusi ei toimu ning võimalikult palju tegevusi viiakse läbi interneti teel, näiteks valmivad juristide liidul põhiseaduse teemadel videoloengud.

Igal nädalal kuni aasta lõpuni avab üks inimene oma mõtetega üht põhiseaduse paragrahvi. Sellel nädalal räägib Epp Maria Kokamägi põhiseaduse §-st 27, mis käsitleb perekonda. Videod avaldatakse Delfis ja www.pohiseadus100.ee kodulehel ning neid saab edaspidi aruteludes ja õppetöös kasutada.

Tähtpäevaks on valmimas rändnäitused: rahvusraamatukogu näitus „Oma riik, oma seadus“ räägib põhiseaduse kui Eesti riigi alusdokumendi sünnist ning Vabamu rändnäitus „Sinu, Minu, Meie riik“ pakub teadmisi ja põnevaid vaatenurki põhiseaduse, demokraatia ning laiemalt riigi alustalade ja toimemehhanismide kohta.

Augustis arutletakse põhiõiguste ja vabaduste üle Arvamusfestivalil ning ka oktoobris toimuvatel õigusteadlaste päevadel on peateemaks põhiseadus. Oktoobris annab justiitsminister teistkordselt üle ka Õiguse Eest Seisja autasu. Detsembris toimuv inimõiguste aastakonverents on samuti sel aastal põhiseaduse teemadel.

21. detsembril, kui täitub 100 aastat Eesti esimese põhiseaduse jõustumisest, avaldab SA Iuridicum põhiseaduse kommenteeritud väljaande. See valmib koostöös eri autoritega ja pakub võimalikult mitmekülgselt lähenemist põhiseaduse tõlgendamisele.

Põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamisega seonduvad tegevused avaldatakse jooksvalt www.pohiseadus100.ee kodulehel.

KU päevatoimetaja