TÄNA TÄHISTAB MAAILM INTELLEKTUAALOMANDI PÄEVA

Ülemaailmne intellektuaalomandi (IO) päev 2020 asetab innovatsiooni ja seda toetavad IO õigused rohelise tuleviku loomise püüdluste keskmesse. Miks? Sest täna tehtavad valikud kujundavad meie homset. Maa on meie kodu. Peame selle eest hoolitsema.

Poster - World Intellectual Property Day 2020, Innovate for a Green Future[pullquote]Me ei saa teha samu asju ikka ja jälle ning oodata teistsuguseid eripäraseid tulemusi.[/pullquote]Rohelise tuleviku rajamine on meie kõigi ühine väljakutse ja kõigil meil on oma roll selle ülesehitamisel. See on keeruline ja mitmetahuline ettevõtmine, kuid meil on ühist tarkust, leidlikkust ja loovust, et leida uusi, tõhusamaid viise vähese süsihappegaasiheitega tuleviku kujundamiseks.

IO päeva tähistamine ülemaailmselt on üleskutse, et inspireerida leiutajaid, loojaid ja insenere kogu maailmas välja töötama uusi lahendusi ja keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid tööstusele ning looma uusi ressursside haldamise süsteeme parema, säästvama ja looduslikult puhtama tootmise nimel. Selle aluseks saab olla IO-süsteemide rakenduse tõhustamine oma töö toetamiseks ja ühiskonna heaolu tõstmiseks.

Me pidevalt uurime, kuidas tasakaalustatud ja jõuline IO-süsteem saab toetada rohelise majanduse tekkimist, mis töötab koos maa elu toetavate süsteemidega ja mitte nende vastu. Vaatleme, kuidas patendisüsteem soodustab innovatsiooni ning keskkonnasõbralike tehnoloogiate arendamist ja levitamist, mis võimaldavad meil lahendada kliimakriisi ja ehitada rohelist tulevikku, kuidas disainimõtlemine ja disainiõigused toetavad koos ressursside optimaalset kasutamist ja võimaldavad disaineritel investeerida oma aega ja annet tarbijatele kasulike, atraktiivsete ja keskkonnasõbralike toodete loomisse.

Vaatleme, kuidas kaubamärgid ja toote teised identifikaatorid toetavad keskkonnasäästlikkuse põhimõtetele rajatud ettevõtete tekkimist ja kasvu, võimaldades neil pakkuda laiemat valikut keskkonnasõbralike toodete ja teenuste loomisel. Ja me näeme, kuidas loovisikud saavad autoriõigussüsteemi kaudu oma tööga elatist teenida ning mängida võtmerolli rohelise tuleviku ja selle eelistatud visiooni loomisel. Me ei saa teha samu asju ikka ja jälle ning oodata teistsuguseid eripäraseid tulemusi. Kui soovime erinevaid tulemusi, siis peame oma lähenemisviisides, mõtlemises ja ärimudelites olema uuenduslikud.

Meie pühendumus, iga päev tehtavad valikud, meie poolt ostetavad tooted, rahastatavad teadusuuringud, toetatavad ettevõtted ning meie väljatöötatavad põhimõtted ja seadused määravad, kui roheline on meie tulevik tegelikult. Uuendusliku mõtlemise ja intellektuaalomandi õiguste strateegilise kasutamisega me tagame jätkusuutlikkuse.

Peaaegu iga päev kuuleme kliimaga seotud äärmuslikest sündmustest

Kogu maailmas on üha enam tunnustatud vajadust tegutseda keskkonna kaitsmise nimel. Inimesed, ettevõtted ja valitsused on hakanud võtma kasutusele üha uusi meetmeid kliimamuutustega võitlemiseks. Euroopa Komisjon on näiteks seadnud eesmärgi, et 2050. a. oleks Euroopa Liit süsinikneutraalne, mõned Euroopa linnad ja piirkonnad soovivad liikuda veelgi kiiremini eesmärgile.

Uue kümnendi alguses on kliimamuutuste mõju tunda kogu maailmas. Peaaegu iga päev kuuleme kliimaga seotud äärmuslikest sündmustest – tormidest, üleujutustest, põuast, metsatulekahjudest – ja nende põhjustatud laastamisest. Need sündmused võivad juba olla seotud kliimamuutustega ja mis eeldatavasti muutuvad veelgi sagedasemaks ja intensiivsemaks tulevikus. Seepärast on globaalse kliimakriisiga võitlemine hirmutav väljakutse igaühele meist ja me jagame ühist eesmärki, et sellega tegeleda ja ehitada rohelist tulevikku.

Kliimamuutustega tegelemine ja rohelise tuleviku ülesehitamine on tänapäeva aktuaalne teema. Üha enam tunnistatakse uusi tehnoloogiaid selle lahenduse osana, mis rõhutab vajadust kahekordistada ühiseid jõupingutusi, et luua tugevad riiklikud innovatsiooni süsteemid ning võimaldada juurdepääs tõhusatele riiklikele intellektuaalomandi süsteemidele, mis toetavad rohelise tuleviku loomist. Meil on ühist tarkust, leidlikkust ja loovust, et leida uusi, tõhusamaid viise rohelise tuleviku kujundamiseks ning intellektuaalomandi-süsteemil on pöördeline ja abistav roll sellel teekonnal meid toetada.

IO päeva deviis on “„Innovatsioon rohelise tuleviku nimel“. Sellega tahetakse näidata ühiskonnale, kuidas saavad intellektuaalomandi õigused toetada üleminekut jätkusuutlikule, vähese süsihappegaasiheitega majandusele.

Arvestades koroonaviiruse pandeemiat ning vajadust hoida kõiki turvaliselt, ei korraldata sel aastal mingeid suurüritusi ning ülemaailmse IO päeva tähistamine toimub pigem virtuaalsetes kanalites. Mõelgem teiegi üheskoos sellele, kuidas intellektuaalomandi süsteeme saaks rakendada majanduse arengusse rohelise tuleviku nimel.

Intellektuaalomandi päeva tähistatakse igal aastal 26. aprillil, et tuletada meelde IO õiguste ja innovatsiooni tähtsust loovuse edendamisel.

Anu Nuut
intellektuaalomandi ekspert
Esmalt avaldatud TalTech’i kodulehel