Seljamaa monumendi juures toimub ajalootund

Sindi gümnaasium korraldab tseremooniaväljakul tervele kooliperele ajalootunni, millega tähistatakse 100 aasta möödumist Tartu rahulepingu läbirääkimiste algusest. Aastapäeva ajalootundi kaunistab sadakond Eesti lippu.

Julius Friedrich Seljamaa ausamba juures seisab ajaloolise lipuga auvalves Jaan Roosnurm, Eesti lipu seltsi liige. Foto Urmas Saard
Julius Friedrich Seljamaa ausamba juures seisab ajaloolise lipuga auvalves Jaan Roosnurm, Eesti lipu seltsi liige. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Tartu rahu laua taga ei pidanud Eesti midagi paluma ega manguma[/pullquote]Ajaloolane Jaak Valge on öelnud: „Kui Eesti valikud 1939. aastal olid halva ja väga halva vahel, siis 1920. aasta Tartu rahu kõnelustel olid valikud hea ja väga hea vahel.” Diplomaat Trivimi Velliste rääkis 15. novembril Sindi gümnaasiumis toimunud õpilaskonverentsil „Eesti lipp 135”, et 4. detsembril peetakse Eestis meeles neid, kes olid sajand tagasi läbirääkimiste laua taga ja võitlesid Eestile välja vägagi head rahutingimused. „Tartu rahu laua taga ei pidanud Eesti midagi paluma ega manguma, sest Poska ja Seljamaa selja taga seisid vaimusilmas kindral Laidoneri 100 000 mõõka ja tääki. See oli reaalne jõud, millega vaenlasel tuli arvestada.”

Tuleva aasta veebruaris jõuab kätte Tartu rahulepingu 100. aastapäev. „Ütlematagi selge, et 1920. aastal sõlmitud rahu oli Eesti Vabariigi jaoks ülioluline, avades ukse sellele, et teised riigid üldse Eesti iseseisvust tunnustasid,” selgitab Toomas Kiho, EV100 juhtrühma esimees. Eesti-poolsesse Tartu rahudelegatsiooni kuulus üldse viis meest, kelle allkirjad asuvad ka rahulepingul. Üks allakirjutanutest on sintlane Julius Seljamaa. Teisteks tema kolleegideks olid Jaan Poska, Jaan Soots, Ants Piip ja Mait Püümann.

Kiho teatel kavatsetakse kõiki viit meeles pidada juba 4. detsembril, sest just siis möödub 100 aastat rahuläbirääkimiste algusest. „Praeguse päevakava järgi toimub ringsõit Tallinna kalmistutel, kus süütame küünlad Poska, Seljamaa ja Püümanni haudadel, Piibu puhul tehakse seda kenotaafil, sest tema haud on teadmata. Samal päeval enne Tallinna asjade algust oleks ilus rahudelegatsiooni liikmeid meeles pidada nende sünnikohas,” räägib juhtrühma esimees.

Kutsutute hulgas on ka Sindi gümnaasiumi direktor Ain Keerup, õpetaja Lembit Roosimäe ja õpilane Pillerin Pihelgas

Sindi gümnaasiumis on juba aegsasti mõeldud oma kooli auvilistlase mälestamisele olulisel tähtpäeval ja kogu kooliperet hõlmava suure ajalootunni korraldamisele. Seljamaa monumendi juures seisab auvalves Sindi gümnaasiumi liputoimkond. Koolimaja esisele tseremooniaväljakule tullakse 100 sinimustvalge lipuga, tähistamaks sellega saja aasta möödumist Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahelise rahuläbirääkimiste algusest. Ajalootunnis räägib tähtsamast Sindi linna aukodanik ja õpetaja Lembit Roosimäe. Lillekorvi asetavad Sindi gümnaasiumi direktor Ain Keerup ja kooli õpilasesinduse president Pillerin Pihelgas. Monumendi jalamil läidetakse küünal. Ajalootundi oodatakse Tori vallavalitsuse ja volikogu rahvast, allaasutuste esindajaid ja teisi inimesi. Ajalootund algab kell 11.15.

Samal päeval kutsutakse valitud seltskond Kadriorus asuvasse Poska majja, kus meenutatakse Tartu rahu ajalugu ning antakse ülevaate rahu 100. aastapäeva tähistamisest jaanuaris-veebruaris. Kutsutute hulgas on ka Sindi gümnaasiumi direktor Ain Keerup, õpetaja Lembit Roosimäe ja õpilane Pillerin Pihelgas.

Urmas Saard