Terviseteenustega hõlmamise kirjeldamiseks otsitakse sobivat eestikeelset sõna

Täna tähistatakse ülemaailmset 70. tervisepäeva, mille keskseks teemaks on „Tervis kõigile!“

Tervis kõigile[pullquote]Sotsiaalministeerium ja Maailma Terviseorganisatsioon kutsuvad üles esitama oma ettepanekud aprillikuu jooksul[/pullquote]Seitsme aastakümne jooksul on Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teinud jõupingutusi, et vabastada maailm kõrge suremusega haigustest nagu rõuged ja võidelnud tervistkahjustavate harjumuste vastu nagu näiteks tubaka tarvitamine.

Juubeliaasta tervisepäeval pööratakse tähelepanu sellele, kas kõik inimesed saavad vajalikke terviseteenuseid ja ravimeid. WHO Regionaaldirektor Zsuzsanna Jakab´i sõnul tähendab öeldu seda, et inimesed saavad vastavalt oma tervise vajadustele kvaliteetseid terviseteenuseid just selles kohas ja sel ajal, kui nad neid vajavad, ilma et satuksid rahalistesse raskustesse. “Võimalikult hea terviseseisund on inimese üks põhiõigustest – sõltumata rassist, usust, poliitilistest vaadetest ning majanduslikest ja sotsiaalsetest tingimustest. See on visioon, mille poole on WHO koostöös oma partneritega püüelnud alates ühenduse loomisest 70 aastat tagasi.”

WHO peadirektor Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ütleb: “Kui inimesed on terved, saavad nad õppida, töötada, iseseisvalt toime tulla ning oma lähedasi aidata. Kui nad on haiged, siis miski muu pole oluline. Pered ja kogukonnad kannatavad ning tekib mahajäämus. Seepärast on WHO pühendunud eesmärgile tagada hea tervis kõigile.”

Maailma tervisepäeva tähistatakse igal aastal 7. aprillil, mis on WHO põhikirja kinnitamise aastapäev. Alates 1950. aastast pühendatakse päev mõnele rahvusvaheliselt olulisele tervise teemale.

Esmaspäeval avatakse Rahvusraamatukogu 6. korruse õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis WHO 70. aastapäevale ja maailma tervisepäevale pühendatud raamatu- ja dokumendinäitus, mis jääb avatuks 31. maini.

[pullquote]Parim ettepaneku esitaja saab auhinna[/pullquote]Seni on kõigi inimeste terviseteenustega hõlmamise ehk universal health coverage kirjeldamiseks kasutatud ka mõistet universaalne tervisekindlustus või üldine terviseteenustega kaetus. Paraku ei anna need mõisted täiel määral edasi sama tähendust ja hea eestikeelne vaste sellel mõistel puudub. Maailma tervisepäeva raames kutsutakse kõiki üles pakkuma välja eestikeelset vastet, mis kannaks edasi selle mõiste sisu. Sotsiaalministeerium ja Maailma Terviseorganisatsioon kutsuvad üles esitama oma ettepanekud aadressile eurowhoest@who.int aprillikuu jooksul. Parim ettepaneku esitaja saab auhinna.

WHO Esindus Eestis