Sindi noored suudavad õpetada õpitut ka endist eakamatele

Sindi ajalooklubi eilse õhtu keskseks teemaks oli Julius Friedrich Seljamaa elutöö, millest andsid üllatavalt sisuka ülevaate tosinkond noort.

Sindi noored enne ettekandeid Sindi muuseumi ees Foto Urmas Saard
Sindi noored enne ettekandeid Sindi muuseumi ees. Foto: Urmas Saard

Õpetaja Eneli Arusaare käes olevad mahukad mapid andsid tunnistust läbi töötatud materjalide aukartust äratavast hulgast. Mõnedki täiesti originaalsed ajakirjanduslikud kujundid, võrdlused, arvamused ja seisukohavõtud kinnitasid detailset pühendumist, mis ei lubanud vähimastki lausest suurema tähelepanuta mööda vaadata. Sõnaline täpsus ja materjalide rohkusest valitud olulisus sai kahtlematult võimalikuks üksnes Sindi muuseumi juhataja Heidi Vellendi ja Sindi gümnaasiumi vahelisele suurepärasele koostööle. Mis veelgi tähtsam! Ettevalmistatud tekstid polnud antud noorte kätte lihtsalt maha lugemiseks. Selline vigur oleks kohe välja paistnud ja Arusaare järjekindla nõudliku ranguse juures ei tuleks sarnane teguviis iialgi kõne alla. Tekstid olid noorte jaoks mõtteliselt omandatud ja näppude vahel olevad paberid täitsid üksnes järjehoidja ülesannet, et midagi peamisest kogemata siiski ütlemata ei jääks. Ei jäänudki ja suudeti veelgi enamat, sest tosinast noorest jäi üks esinejaist vääramatule jõule alistudes sellest õhtust eemale. Üksteist kohalviibinut jagasid hästi omavahel ka tema osa, ilma et kuulaja oleks puudujat märganudki.

Siinkohal on paslik kõiki noori nimepidi nimetada: Madis Tropp, Ats Tobias Pikk, Gabriela Grimm, Chätlyn Parts, Georgina Ristoja, Konstantin Tšernov, Sandra Burkevica, Eliise Kull, Sirelin Kukk, Marko Nuut, Õnneli Pilliroog, Artur Valdre. Teadmatusest võiks ju öelda, et tehakse seda, mida koolis kästakse. Küllap tehakse hästi ka koolist saadud kohustuslikud ülesanded. Aga keegi ei saa neid noori sundida väljapool kooliaega huvituma kodukandi kultuuriloost ja poliitikast, mis on mõjutanud terve riigi kulgu. Sindi gümnaasiumist saadud teadmised ja emotsionaalselt siduvad kogemused on olnud sedavõrd head, et näiteks vilistlane Marko Nuut jätkab juba mitmendat aastat sama seltskonnaga kooli näiterühmas, soovimata vabaneda õpilase staatusest. Nüüd avaldas soovi liituda ka ajalooklubiga.

Sindi linnavolikogu liige Mati Kuusk jõudis kohale pärast ettevalmistatud kava lõppu, aga osales sellele järgnevas vabas vestluses, hiljem ka noortega ühises kohvilauas.

Kahjuks teised volikogu liikmed sedakorda kasulikku õppetundi ei jõudnud, kuna peaaegu samale ajale kavandatud haldusterritoriaalsete küsimuste arutelu polnud vähem tähtis Sindi kogukonna huvisid esindavale esinduskogule. Päeva lõppedes pakuti mõtlemise ainet, et võibolla oleks tark tegu pakkuda sama esinemiskava raamistikus üht õppepäeva spetsiaalselt volikogu liikmetele ja linnavalitsusele nende oma majas?

Urmas Saard