Tsiakatsk perrä ei anna

Mõtsatsiko om veitüs jäänü. Aheri Georgi pilt, Uma Leht
Mõtsatsiko om veitüs jäänü. Aheri Georgi pilt, Uma Leht

«Võromaa mõtsa omma koolnuid tsiko täüs – tuud näütäse perädüsuurõ kaarnaparvõ mõtsa kotsil,» om murrõn Sõmmõrpalo jahiseldsi päämiis Kauna Toomas. «Kaarna omma nii täüs söönü, et jõvva-i inämb lindu minnä: juuskva jupp aigu maad pite, inne ku üles saava.»

Et hulga tsiko om hukka saanu, näütäs ka tuu, et talvõl es putu tsia piaaigu sukugi söögiplatsõ pääle veetüt kardokat ja villä.
A veterinaar- ja söögiammõt om saanu timahava kontrolli õnnõ ütte Võromaalt löütüt koolnut tsika ja katsk tuul tsial oll’gi.

Jahimehe lihtsäle lää-i mõtsa koolnuid tsiko otsma. «Taudipiirkunnan saa-i ajujahti pitä ja koolnu tsia löüdmine tähendäs jandalit ja rahakullu,» põhjõnd’ Kauna Toomas. «Kel omma koton tsia, nuu ei taha kah jahti tulla, et mitte katsku kodo tuvva, ja tuu omgi mõistlik.»

Veidemb ku kats nädälit tagasi otsust ärminejä valitsus, et mass reservfondist egä tsiakatsku koolnu tsia häötämise kinni.

Veterinaar- ja söögiammõdi Võromaa veterinaarkeskusõ juhataja Saavo Inge selet’, et ammõtil om seost kuust leping Eesti jahimiihi seltsiga. Tuu perrä mass ammõt seltsile egä tsiakatsku koolnu ja maaha matõtu tsia päält 70, konteinerihe viidü koolnu vai lastu tsia päält 35 eurot. Selts saa raha kätte kõrra kuun eelmidse kuu aruandõ perrä.

«Tuu meelütäs pall’osit tsiko üles andma,» ütel’ Kaun. «Asi käü niimuudu, et ku mõtsast koolnu tsia lövvät, tulõ jahiseldsi päämehele vai valla vetarstilõ kõlista, et pruuv tettäsi. Nii ei saa, et iispäävä hummugu astus jahimiis tarrõ jutuga, et matsõ nädälivaihtusõl 15 tsika, ja taht hulga rahha saia.»

Tsiakadsu proovi piät tegemä ka egä maaha lastu tsia kotsilõ, ku tuu om lastu kadsupiirkunnan vai kadsuoho II tsoonin (mi kandin Valga mk, puul Võro maakunnast). I tsoonin (Põlva maakund) õnnõ sis, ku liha tahetas säält vällä viiä.

Päält proovi vastust või tsia kodo viiä ja är süvvä. No mõni jahimiis ei läpe tsia süümisega uuta. «Olõ esi tunnistajas olnu, ku pruuv näüdäs’ tsiakatsku ja oll’ vaia viiä tsiga konteinerihe, a vaihõpääl oll’ tsiga ärki süüdü,» ütel’ Kauna Toomas.

Pruuv om timahava tettü 212 Võromaal lastulõ tsialõ, noist neläl oll’ tsiakatsk. Põlva maakunnast olõ-i viil tsiakatsku löütü.

Harju Ülle, Uma Leht