Viljandimaa 81 peret parandasid hajaasustuse programmi abil elutingimusi

Viljandimaal osalesid programmis kõik abikõlbulikud omavalitsused. Mitteabikõlbulikud on Viljandi, Võhma ja Mõisaküla linn. Hajaasustuse programmi toel luuakse maapiirkondades elavatele lastega peredele paremad elutingimused.

Viljandi maavanem Lembit Kruuse sõnul saabki just selliste regionaalsete programmide abil toetada elu maal. “Maapiirkonnad vajavad ja väärivadki erikohtlemist. Nii on see kõikjal arenenud riikides mujalgi. Toetust sai taotleda vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede korrastamiseks. Tean omast kogemusest, et elu aluseks maapiirkonnas ongi korralik taristu: tee, vesi, elekter ja ühenduse võimalus muu maailmaga,” rääkis Kruuse.

“Kõige rohkem ehitati programmi abiga kanalisatsioonisüsteeme, sellele järgneb puhta vee süsteemide ja kaevude ehitus ning siis juurdepääsuteede valdkond. Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonda ühtegi taotlust ei esitatud,” nentis Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist Jane Lumiste. “Hajaasustuse programmis läks Viljandimaa hajaasustuses elavatele peredele riigi- ja kohalike omavalitsuste poolt 2013. aastal toetuseks kokku 262 467 eurot.”

Kohalikest omavalitsuste kõige suurema panuse sai anda nüüd juba Viljandi vald summas 51 646,50 eurot. Järgnes Suure-Jaani vald, osaledes programmis 29 369 euroga. Teiste valdade summad jäid juba tagasihoidlikumaks, mille põhjuseks oli Lumiste sõnul peamiselt programmi taotlusteks avanemine aasta keskel. “See ei võimaldanud programmi kuludega arvestada aasta alguses, kui kohalike omavalitsuste eelarveid koostatakse.”

Lumiste sõnul toimub hajaasustusprogrammi uus taotlusvoor toimub ka 2014. aastal. “Taotlusvoorud kuulutab maakonnas avatuks maavalitsus ja mõistagi teavitame sellest nii maakonnalehes kui maavalitsuse veebilehel. Toetust saab küsida ka kohalikust omavalitsusest, kus jagatakse samuti infot ja nõu taotlemise kohta.”