Kogukonna pärlid said kokku Prandi külamajas

Prandi külamajja kogunenud pärlipered. Foto: Kodukant
Prandi külamajja kogunenud pärlipered. Foto: Kodukant

Sel nädalal kohtusid Järvamaal Prandi külamajas konkursi „Kogukonna pärl“ raames tunnustatud pered. Tegemist oli pärliperede esimese kokkutulekuga, millest võttis osa kokku 12 peret üle Eesti.

Eesti Külaliikumise Kodukant kutsel toimunud kokkusaamise eesmärk oli omavahel tuttavaks saada ning ühtlasi arutada, kuidas kaasa aidata sellele, et edaspidi kõikjalt Eestist tõelisi pärliperesid veelgi paremini üles leida. Arutelu käigus tekkis mitmeid ideid, mida konkursi eestvedajad plaanivad arvesse võtta.

Kohtumisel ütles tervitussõnad regionaalminister Siim Kiisler, kes veelkord tänas ja tunnustas kõiki pärliperesid nende aktiivse eluhoiaku ning senise panuse eest kogukonna ühistegevusse. Kiisler kinnitas, et konkurssi kogukonna pärlite valimiseks ja esiletõstmiseks on kavas jätkata ka 2014. aastal.

Pärliperede kohtumisel esitleti ka värskelt valminud trükist „Kogukonna pärlid 2013“. Pikemaid jutuajamisi pärliperedega saab lugeda veebist aadressil http://kylaelu.ee/parlid-2013/.

Prandi külamajja Järvamaal olid kutsutud kõik pered, keda on tunnustatud konkursi „Kogukonna pärl“ raames 2012. ja 2013. aastal. Kahe aasta jooksul on esile tõstetud kokku 30 perekonda, igal aastal igas maakonnas ühte peret. Konkurssi on korraldanud Liikumine Kodukant koos partneritega, ettevõtmist on toetatud regionaalministri valitsemisalast.

Konkursi eesmärk on esile tõsta just neid perekondi, kes siirast soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevnemisse. Kandidaatidena nähakse peresid, kes on toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet eluhoiakut.

2013. aasta kogukonna pärlid:
Harjumaal Margit ja Mait Eeriku perekond Raasiku vallast, Hiiumaal Ester Tammise ja Toivo Platovi perekond Käina vallast Kassarist, Ida-Virumaal Kersti ja Aare Objarteli perekond Vaivara vallast Sõtke külast, Jõgevamaal Anne ja Aado Mägisoo perekond Puurmani vallast Pööra külast Piiri talust, Järvamaal Tiina ja Jaanus Lohuri perekond Türi vallast Kurla külast Tõnuri talust, Läänemaal Inda Mölderi ja Ants Maripuu perekond Martna vallast Rõude külast, Lääne-Virumaal Eha ja Paul Rehemaa perekond Tapa vallast Jäneda külast, Põlvamaal Tiina Länkuri ja Ander Konksu perekond Põlva vallast Peri külast, Pärnumaal Margit ja Anti Merila perekond Varbla vallast Mõtsu külast, Raplamaal Aile ja Ülo Pajula perekond Märjamaa vallast Sulu külast, Saaremaal Malle ja Tõnu Mätase perekond Muhu vallast Külasema külast Sepa-Hansu talust, Tartumaal Katrin ja Aivar Jõgari perekond Mäksa vallast Veskimäe külast, Valgamaal Pille ja Peeter Kanguri perekond Otepää vallast Tõutsi külast, Viljandimaal Katti Mees ja Ilmar Tikuti perekond Suure-Jaani vallast Olustvere külast, Võrumaal Helgi Saare ja Agu Hollo perekond Haanja vallast Ihatsi külast Hartsmäe talust.

2012. aasta kogukonna pärlid:
Harjumaal Lea ja Heikki Ylöneni pere Nissi vallast, Hiiumaal Merike ja Tõnis Niimanni pere Käina vallast Kassari külast, Ida-Virumaal Vilve ja Kalev Niine pere Mäetaguse vallast Atsalama külast Tagavälja talust, Jõgevamaal Katrin Kaalepi pere Tabivere vallast Juula külast, Järvamaal Hele ja Sven Aluste pere Roosna-Alliku vallast Koordi külast, Läänemaal Lea ja Urmas Lai pere Risti vallast Piirsalust, Lääne-Virumaal Zinaida ja Vladislav Režnitšenko pere Tapa vallast, Põlvamaal Reet Pettai pere Veriora vallast Süvahavva külast, Pärnumaal Kadri-Aija ja Vahur Viigi pere Surju vallast Lähkma külast, Raplamaal Urve ja Valter Uusbergi pere Rapla vallast, Saaremaal Tiina ja Rein Oleski pere Leisi vallast Metsküla külast, Tartumaal Kristina ja Tarmo Ruderi pere Rõngu vallast Tilga külast Koopaaru talust, Valgamaal Pille ja Indrek Valneri pere Helme vallast Taagepera külast, Viljandimaal Urve ja Romeo Mukki pere Suure-Jaani vallast Kuhjavere külast, Võrumaal Kadi ja Hendrik Noore pere Rõuge vallast Sänna külast.

Allikas: Eesti Külaliikumine Kodukant