Tööd on alustamas Valga Toidupank

Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn ning Valgas asuva MTÜ Domus Petri Kogu juhatuse liige Ester Liinak allkirjastasid koostöölepingu, millega loodi Valga Toidupank.

Seega on Eestis tänaseks kokku üksteist toidupanka – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Narvas, Jõhvis, Põlvas, Järvamaal ja nüüd ka Valgas.

Valga Toidupanga vabatahtlik koordinaator Grete Mõttus on optimistlik: “Kuigi Valga on väike linn, loodan ma, et saame kiirelt hoo sisse,” ütleb erinevates MTÜdes aktiivselt tegutsenud naine. “Kõige olulisem on saada koostöö toimima meie kohalike toidukaupu müüvate ettevõtetega – vaid nõnda saame toitu, mida puudustkannatavatele peredele edasi jagada,” lisab ta.

Kuna iga toidupank kogub jagatava kauba kohalikust kaubandusvõrgust ning väiksemates linnades pole üle jäävad kogused kuigi suured, on toidupanga loomine suuremates linnades kindlasti lihtsam. Samas on väiksemate linnade kogukonnad sageli toetavamad ning koos saadakse üle ka raskematest aegadest. 

Uue toidupanga teeninduspiirkonnaks on kavandatud esialgu Valga linn, edaspidi ka ülejäänud Valgamaa. Toiduabi loodetakse esialgu jagama hakata umbes 20-30 perele nädalas, see number suureneb sedamööda, kuidas hakkab toimima koostöö kohalike kaupluste jt toitu käitlevate ettevõtetega. Kuna toidupankadest saavad ennekõike abi allpool toimetulekupiiri elavad väikeste lastega või paljulapselised pered, siis teeb ka vastne toidupank tihedat koostööd kohalike sotsiaaltöötajatega, et abi vajajad välja selgitada. Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli Valgamaal oli 2010. aastal umbes 750 vaesuses elavat peret.

Vastloodud Valga Toidupanga edasine käekäik sõltub nüüd paljuski annetustest, mille eest oleks võimalik tasuda tekkivaid lao-, elektri-, kütuse- jm vältimatuid kulusid. “Oleme juba leidnud hulga vabatahtlikke esimeste toidukogumispäevade ajaks – 15. ja 16. juuniks – ning samuti saime soodsad ruumid, kus tööle hakata, kuid rahaline abi on hetkel ülioluline,” lisab Domus Petri Kogu töö eestvedaja Ester Liinak.

Valga Toidupanga tööd saab toetada spetsiaalselt sealse toidupanga jaoks kasutusele võetud arveldusarve kaudu: Domus Petri Kogu, a/a 221038889441.

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi Päikeselill ja Swedbanki poolt.