Uma Pido sai hindäle vahtsõ plakati’

UP_näopilt_Valavad1. juunil Võro Kubija laulukaarõ all maaha peetäv III võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido sai hindäle plakati, mille keskmen omma’ seoaastatsõ pido juhi’ Agu Trolla ja Maive Käos.

„Seokõrdsõ Uma Pido lavastaja Tarmo Tagamõtsa jutu perrä köüt III Uma Pido kokko kunagi pühäs peetü Võhandu jõgi, maa-, jõõ- ja onnõkivi’, pühälikkus ni äripäiv. Timahavvatsõ pido kavan om mitmid laulõ, mille seen om palvõ vai loits. Nä pututasõ kullõja süänd uma puhtusõ ja sügävüsegä. Ka astva pidolt läbi Laheda muti’,“ kõnõlõs Uma Pido kõrraldaja Ursula Zimmermann.

„Ilo ja elo om III Uma Pido ja Võhandu jõõ kivve ütisosa. Kuu aigu inne pito tulõ pilli- ja lauluhelü’ puhtas puhku ja köhätädä – tõnõkõrd ka kapstatünni kaia’ ja uuri, kas hää om alalõ, kas jõvvuga kivi om olõma. Kas maapõhi om alalõ?
Kimmähe om nüüd aig puhta rõiva’ kapist vällä võtta ja üle kaia’. Keväjäne Võhandu vesi om alostanu käüki Kubijalõ, III Umalõ Pidolõ!
Mehe’ – sall õkvas!
Naasõ’ – sukaq sirgõs!
Poiskõsõ’ – pilli’ hõikama!
Tütrigu’ – saia’ ahjo!“
Nii hõikas Uma Pido lavastaja Tarmo Tagamets Võrolt kõigilõ Uma Pido lauljile ja küläliisilõ.

III võrokeelinõ laulu- ja rahvapido Uma Pido toimust timahavva 1. juunil Võro Kubijal. Hinnäst om kirja pannu 150 kuuri 3800 lauljaga. Põhiosa neist omma’ Vana Võromaa koori’, no tulijid om ka tõisist Eesti maakundõst, Lätist ni Soomõst.

Tähtis pidopäävä osa om ka samal pääväl Võro liinan toimuv Keriguplatsi laat käsitüü, istikide ni mahõkaubaga, laadalava ja opitarriga. Pääväne trall päädüs õdagutse pääkontsõrdiga Võro Kubija laulukaarõ all.

Pido käü küläkõrda Põlva ja Võro vaihõt. Seo vaihõlduminõ näütäs Vana Võromaa ütisüst. Edimäne Uma Pido peeti 2008. aastagal Võrol, tõnõ pido 2010 Põlvan, ni seokõrdne jälleki Kubijal. Aoluulidsõ Vana Võromaa ala käü katõssa Lõuna-Eesti kihlkunda: Harglõ, Rõugõ, Karula, Vahtsõliina, Kanepi, Urvastõ, Põlva ja Räpinä.

Pido kõrraldas MTÜ Võro Selts VKKF kuuntüün Võro instituudi, Võro Liinavalitsusõ, Võro Vallavalitsusõ, Põlva ja Võro maavalitsuisiga.

Tugõja’ omma’ Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Põlva, Tartu ja Võru maakundõ ekspertgrupi’), Võro Vallavalitsus, Võro liin, Võro Instituut, Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm, Kohaliku omaalgatuse programm, Võromaa Omavalitsuisi Liit, Põlvamaa Omavalitsuisi Liit, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER-programmist, MTÜ Piiriveere Liider LEADER-programmist, Loovagentuur Maailm, Võru Empak AS, MTÜ Hinokad, Hiirepadi OÜ, Nopri Talumeierei, Taarapõllu talu, AS Värska Vesi.

Meediapartnõri’ omma Uma Leht, Lõunaleht, Maaleht, Eesti Ekspress, Võrumaa Teataja, Raadio Elmar.

Ursula Zimmermann
III Uma Pido vidäjä
ursula@wi.ee
tel 56 98 98 18
www.umapido.ee
umapido.wordpress.com

Share via
Copy link
Powered by Social Snap