Puigal om joba 13. kõrda näütemängupäävä peetü

Mamastõ kooli latsõ saiva kittä vannomuttõ hää mängmise iist. Foto: Uma Leht
Mamastõ kooli latsõ saiva kittä vannomuttõ hää mängmise iist. Foto: Uma Leht
Puiga kuul kõrrald’ latsilõ joba kolmõtõistkümnendät kõrda võrokiilse näütemängupäävä. Näütemängupäivä peeti 19. urbõkuul. Võrokiilsit tiatritükke oll’ tettü eläjist, koolielost, laadast ja pall’ost muust.

Püüne pääl näütsi hinnäst trupi mitmõlt puult Vanalt Võromaalt: Harglõst, Pikästkannust, Vilustõst, Mamastõst, Puigalt, Parksepäst, Kääpält, Haanist, Vahtsõliinast, Osolast ja Võrolt.

Hindamiskogo meelest tull’ kõgõ parõmbalõ vällä Kääpä põhikooli tükk «Varõsõlõ valu, harakalõ haigus – mi lats olku terve». Sepä Liidja kirotõt ja Kähri Jana vällä säet näütemäng kõnõlõs tuust, kuis kodoeläjä oppasõ pernaasõ liinast küllä sõitnu latsõlatsõ maasüüki süümä.

Näütemängupäävä hindamiskogo kitt’ ka Haani kooli Juku-nall’ust kokko säetüt tükkü. Pikäkannu kuuli kiteti Eesti riigi sündümise ao põnõva kujotamisõ ja Vahtsõliina kuuli huvitava luulõpruukmisõ iist.

Mamastõ kooli latsõ saiva kittä vannomuttõ hää mängmise iist. «Latsil tulõva kõgõ parõmbahe vällä iks katõkõnnõ, ku umavaihõl kõnõlõsõ vanõmba inemise, a ma olõ kummutanu näide arvamist ja seletänü, et võro kiil ei olõ õnnõ mutikõisi kiil,» kõnõl’ Mammastõ kooli latsi juhendaja Lepassoni Marju.

Edimäst kõrda näütemängupääväl olnu Parksepä kooli oppaja Käre Ene kitt’, et päiv oll’ väega vahva ja timä kooli tiatrilatsõ tulli vällä üte huuga: Eesti Vabariigi aastapääväs oll’ nigunii võrokiilne tükk valmis saanu.
Näütemängupäävä kõrraldaja Puiga kuul om egä aasta uma tüküga vällä tulnu, seokõrd mängiti Tuglasõ perrä säetüt nal’atükkü Illimari kos’ankäümisest ja muinasjutu perrä tettüt tükkü «Kuninga rätsepä».

Näütemängupäävä üts kõrraldaja, Puiga kooli luudusluu ja võro keele oppaja Ruuli Helve ütel’, et aastidõga om joba selges saanu, mändsit tükke latsõ inämb mängi tahtva. «Latsilõ miildüse tükü, kon saa pall’o nall’a ja mängi nal’aliidsi tegeläisi. Poisi tahtva mängi tugõvit tegeläisi nigu kahr, tütärlatsõ jänest, rebäst ja sändsit rollõ, kon saa ilosit rõivit kanda,» selet’ tä.

Kukki Puiga näütemängupäiv om joba pikä aoluuga, oll’ Ruuli Helvel iks tsipakõsõ kõhedu tunnõ kõrralda kolmõtõistkümnendät näütemängupäivä aastal 2013. Et mitmõkõrdsõt vanahalva-tosinat nal’as käändä, hüpäs’ saalinukast aig-aolt vällä verevät-musta värvi näoga Vanahalv. Perän sai Helve rõõmu tunda, et vussi es lää näütemängupääväl külh õnnõs midägi.

Harju Ülle, Uma Leht

Share via
Copy link
Powered by Social Snap