Karala küla maakonna aasta küla nominendiks

Karala külaMärtsikuu keskpaigas otsustas Saaremaa Kodukandi juhatus esitada Eesti külaliikumise Kodukant “Aasta küla 2013” konkursi nominendiks Saare maakonnast Lümanda valla Karala küla.

Taotlusankeet, millel kohaliku Kodukandi juhatuse otsuse kinnitus, tuleb esitada Eesti liikumisele Kodukant 1. aprilliks. Tunnustusüritus – Eesti 10. maapäev – toimub 9. augustil Saaremaal Mändjalas, kus kõrge komisjoni poolt üle vaadatud viieteistkümne küla seast üks aasta küla tiitliga pärjatakse. Olgu pärgamisega, kuidas on, ka nominendiks saamine on iseenesest väga suur tunnustus.
“Karala külas tegutseb viis seltsi, oluline on just see koostöö ja küla terviklik aktiivsus,” märkis Saaremaa Kodukandi koordinaator Elvi Viira. Ühe keskmise suurusega küla kohta viis aktiivselt tegutsevat seltsi – no seda annab otsida!
Karala külast
Sissekirjutatud elanikke 87, suveelanikke 80–85, kes on potentsiaalsed alalised elanikud. Seltsid: Karala Külaelu Arendamise Selts, Karala Vabatahtlik Tuletõrje Selts, Lümanda Sadamad (sadamate arendamine), Kodukandi Sport (sporditegevuse edendamine), EU-Roopa Rand (rannakalanduse edendamine, kultuuri- ja spordiürituste organiseerimine).
Traditsioonilisi ettevõtmisi: jaanipäeva, jõulude ja naistepäeva tähistamine, “Teeme ära!“ talgud, spordiüritused Odagala (9.) ja Mõõkkala jooks (8.), erinevate õpitubade ja koolituste korraldamine, koostöö teiste küladega ja abistamine projektide kirjutamisel.
Suurimateks elluviidud projektideks on Karala külamaja rekonstrueerimine, Roopa sadama rekonstrueerimine, keraamika õpitubade käivitamine, külaelanikele mitmete teenuste osutamine külamajas jpm.

Seegi on unikaalne, et Karala külast on valitud kohalikku vallavolikogusse kolm liiget.
“Kõik teenused kaovad ju ümberringi ära, selleks need seltsid tehtud ongi, et inimesed oma eluga hakkama saaksid. On ju kaks võimalust – inimesed kas lahkuvad või loovad võimalusi, et oma kodukohas hakkama saada. Meie inimesed hindavad oma kodukohta ja tahavad külaelu elavdada,” ütles Karala Külaelu Arendamise Seltsi kauaaegne (17–18 aastat) mootor Kaja Juulik Meie Maale.
Ta lisas, et nende küla puhul on tähelepanuväärne ka see, et juba viiel viimasel aastal on külaelanike arv igal aastal mõne inimese võrra kasvanud.

“Seda vaatamata sellele, et oleme ääremaa. Kuid kindlasti tahan märkida meie püsielanike ja suveelanike head koostööd ja panustamist külaelu edenemisse. Meie uus kollane külamaja on külaelanikele küla süda ja päike.”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap