Linnaaluste Laste Lustipäevad

Sel suvel toimus Linnaaluste külas Kehtna vallas projekt nimega Linnaaluste Laste Lustipäevad. Projekti eesmärgiks oli hajakülas elavate ja suvitavate laste kokkuviimine, tutvumine ja uute sõprussidemete loomine, et külas oleks jätkusuutlik noor põlvkond, kes tahab külla elama jääda või tulevikus siia tagasi tulla.

Lustipäevadel mängiti,  matkati, värviti, vaadati harivat filmi, külas käis noorsoopolitsei ja tehti palju muud põnevat, mille kaudu lapsed üksteist tundma õppisid. Kui alguses olid mängud vaiksemad ja tagasihoidlikumad, siis lõpuks oli küla kilkeid, naeru, rattaid ja jooksmisi täis.
Projektijuht Kaie Kensap-Kukk sõnas, et vahepeal oli üllatav, et külas suviti nii palju lapsi on. “Seda on hea teada, et igas külanurgas on talu, kust mängukaaslasi leida, et mängud lõusamad oleksid.” Ta lisab, et läbi suurema tutvusteringi on küla ka turvalisem.

Lustipäevadel käis lapsi ka Kehtnast ja Raplast, kes samuti soovisid oma päevi vabas õhus lustlikult veeta. Suur abiline oli seejuures Sten Leinasaar, kes oli tihti mängujuhiks ning mängusõja ülemaks. Sõja mängimine oli laste seas väga populaarne ja põnev ning pani meeskonnad hästi koostööd tegema.

Projekti toetasid Kehtna Vallavalitsus ja Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Loomkatsete kontroll läheb senisest rangemaks

Vabariigi Valitsus saatis riigikokku loomakaitseseaduse muudatused, millega saavad senisest rangemad nõuded loomkatsete järelevalve ja põllumajandusloomade religioosne tapmine.

„Loomkatsete küsimus on keeruline eetiline dilemma, mille puhul peame võrdselt arvestama nii teaduse ja hariduse huvisid kui ka loomade heaolu.  Seega on hädavajalik, et katseloomade kaitse ja heaolu oleks tagatud,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Lisaks täpsematele nõuetele katseloomade heaolu tagamisel (nt koolituse nõue kõigile katseloomadega tegelevatele isikutele), rõhutab seadusemuudatus ka loomkatsetest avalikkuse teavitamise vajadust. Eelnõu järgi lisandub loomkatseprojekti loa taotlejaile kohustus esitada loomkatsete mittetehnilised kokkuvõtted, mille Põllumajandusministeerium avaldab oma veebilehel.

Teine suurem muudatus võrreldes kehtiva seadusega puudutab põllumajandusloomade religioosset tapmist. Alates 1. jaanuarist 2013 võib looma religioossel eesmärgil tappa vaid Eestis registreeritud usuline ühendus oma liikmete tarbeks. Tapmine peab toimuma tapamajas ning selle juures peab viibima järelevalveametnik. Kui usuline ühendus soovib kasutada erilisi tapmisviise seoses nende usundist lähtuvate religioossete traditsioonidega, tuleb veterinaar- ja toiduametilt taotleda sellekohane luba.

„Me sätestame selle samamoodi nagu valdavas osas Euroopa Liidu riikides,“ ütles minister Helir-Valdor Seeder. „Oluline on, et religioosne tapmine on
Eestis väikesemahuline ning seadusega lubatud vaid siinse kogukonna omatarbeks, mitte majanduslikuks tegevuseks.“

Loomakaitseseaduse muudatuste väljatöötamisel lähtus Põllumajandusministeerium EL õigusaktidest ning tegi tihedat koostööd huvigruppide ja teadlastega. Augustis kogunes Põllumajandusministeeriumisse kompromissi leidmiseks Loomakaitseseltsi, Eestimaa Loomakaitse Liidu, Eesti Juudiusu Koguduse, Eesti Islami Koguduse, Maavalla Koja ning Loomaarstiühingu ja Maaülikooli esindajaist koosnev ümarlaud.

Seoses loomakaitseseaduse muutmisega on eelnõus muudetud ka põllumajandusloomade aretuse seadust, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadust ning loomatauditõrje seadust.

Võrumaal toimub ettevõtluspäev

2. oktoobril 2012. aastal toimub Võrumaal Kubija hotell- loodusspaas  (Männiku 43AVõru) Võrumaa ettevõtluspäev. Ettevõtluspäeva korraldab Võrumaa Arenguagentuur koostöös EAS-iga. Sihtgrupiks on kõik potentsiaalsed alustavad ettevõtjad üle Võrumaa.
Potentsiaalne alustav ettevõtja on isik, kes pole veel oma ettevõtet loonud, kuid on näha, et ta on ettevõtlik inimene ning temas on soov ettevõtlusega tegeleda. Ettevõtluspäevale on oodatud kõik need, keda huvitab ettevõtlus, ettevõtjaks olemine ja ettevõtjaks saamine.

Päevakava
09.30-10.00 Tervistuskohv ja registreerimine
10.00-10.10 Avasõnad Võrumaa Arenguagentuur
10.10-10.40 Kogemuse jagamine. Minu oma äri -Võrumaa alustava ettevõtja lugu. Raul Sõmer, Surface Labs International OÜ
10.40-12.40 Äriidee genereerimine. Harald Lepisk, Victory Trainings OÜ
Eneseanalüüsi meetodid enda huvidest ja oskustest äriidee genereerimiseks Loovustehnikad mõtteblokkidest ülesaamiseks Edulood, idee varamud ja kasulikud veebilehed inspiratsiooni saamiseks 12.40-13.30 Lõunapaus
13.30-15.00 Praktikum. Kuidas oma idee ellu viia? Jakob Saks, Vihje OÜ
Idee läbimõeldus ja konkreetne tegevuskava selle läbiviimiseks Selle äriplaani „müügi” oskus oma sidusrühmadele (kliendid, tarnijad, toetajad, partnerid) Idee selgus, teostamiseks vajalikud sammud, idee veenev esitlus Osterwalderi ärimudel 15.00-15.30 Küsimuste-vastuste voor. Praktikumi töötoa kokkuvõte.
15.30-15.45 Ettevõtluskonkurss „Ajujaht” teavitus
15.45-16.00 Loosimine, päeva kokkuvõte

Osavõtt tasuta. Osalejate arv on piiratud. Eelregistreerida palume 30. septembriks.
Täiendav info ivi@vaa.ee või telefonil 53497303 ja kodulehel www.vaa.ee

Võistluse “Noored Euroopa metsades” parimad olid Austria õpilased

26. – 27. septembrini Sagadis toimunud metsandusliku võistluse “Noored Euroopa metsades” parimaks osutus Austria võistkond. Testi ja ettekande tulemusena said nad võimalikust 100-st punktist 80. Teiseks tuli Kreeka 73 punktiga ja kolmandaks Ungari 72 punktiga. Eesti võistkond tunnistati 8. koha vääriliseks.

“Õppida, õppida, õppida! Võistlus ei ole raske, kui oled selleks hästi ettevalmistunud,” kommenteeris Austria suurepärast tulemust võitjavõistkonna liige Johannes Rieder. Kokku osalesid võistlusel 11 Euroopa riigi noored vanuses 13-19, kokku ligi
70 inimest.

Tänavu teist aastat toimuva võistluse finaal oli mullu Poolas. Järgmisel aastal Portugalis toimuvas finaalis osalev Eesti tugevaim võistkond selgub kevadel 2013. “Suutsime metsaseltsiga ellu viia kaks eesmärki – tutvustada noortele metsandust ja anda õpilastele võimalus leida uusi sõpru üle Euroopa,” ütles Eesti Metsaseltsi metsandushariduse koordinaator Kristi Teppo.

Tänavune finaal Eestis sai toimuda ainult tänu toetajatele. Ühiselt panid korraldamisele õla alla nii metsanduse erasektor, riigimets kui ka vabaühendused. Eesti voorus osales kevadel 50 kooli ligi 200 võistkonnaga. Kokku osales 2012. aastal “Noored Euroopa metsades” võistlusel üle 10 000 õpilase kogu Euroopast.

Täpsemat infot võistluse kohta leiate Eesti Metsaseltsi kodulehelt: http://www.metsaselts.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=1304&
Itemid=232

Viljandi maavanem avas maakonna ettevõtluspäeva

Viljandimaa Arenduskeskus korraldas reedel, 28. septembril Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia hoones Viljandimaa ettevõtluspäeva 2012, mis oli suunatud neile, kel ettevõtte loomine juba mõttes või kes selleks alles väärt ideed otsivad.

Kella 10 – 17.30 kestva ettevõtluspäeva avas maavanema Lembit Kruuse, kes tervitas osalejaid ning rääkis sellest, et oma võimalused on igal ajal ja igal ettevõtjal. “Juba keskajal arvati, et kõik ametimehed on olemas, ometigi on neid kogu aeg juurde tulnud,” kõneles maavanem. “Ning isegi samal alal tegutsedes võib keegi alati pakkuda uusi tooteid või leida uusi võimalusi, oma niši.”

Maavanema järel pidas Tartu Ülikooli õppejõud Raul Eamets loengu majanduse olukorrast ja väljavaadetest. Seejärel tutvustasid Vahur Valdna ja Kalev Tarkpea koostöövõimalusi Tartu Ülikooliga ja TÜ Ideelaborit. Pärast lõunapausi viis Harald Lepisk Victory Trainings OÜ-st läbi ideede genereerimise seminari.

Kell 15.30 algas ürituse praktilisem pool, kus kõigepealt rääkisid Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultant Juta Kuhlberg ja Scheckmann’i jalatsibrändi looja Sille Sikmann, kuidas ideede elluviimine on praktikas toimunud. Jaanus Vagel (Nett AS) tutvustas aga oma ettevõtte edulugu.
Lõunapausi ajal oli ühtlasi kavas infomess, mille raames tutvustasid oma teenuseid Tartu Ülikool, EASi infokeskus, Eesti Töötukassa, Tööinspektsioon ja Tartu Loomemajanduskeskus.

Mahuka ettevõtluspäeva lõpetas SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid tekstiilikeskuse või TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kiirprototüüpimise keskuse külastus.

Viljandimaa Arenduskeskus ühines sel aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eestvedamisel teoks saava ettevõtlusnädalaga ning korraldas  septembri viimasel nädalal Viljandis mitu ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seotud üritust.

1.–7. oktoobrini EASi eestvedamisel teoks saav üle-eestiline ettevõtlusnädal keskendub tänavu nii ettevõtjate rollile töökohtade loojatena kui ka naisettevõtjatele. Ettevõtlusnädalat rahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Rakveres algab tuleval nädalal filmilektoorium

4. oktoobril kell 18.00 algab Rakvere Athena koolis filmilektoorium, kus esimesel filmiõhtul tutvustab Kaarel Kuurmaa filmi “Kassimi unistus” (USA, Saksamaa 2008). 

Tänavuse sügishooaja läbivaks teemaks on inimene võõras kultuuriruumis. Välismaal töötava pereisa, võõrsil pere loonud lapse, kaugele maale vabatahtlikuks läinud sugulase leiab juba igast eesti perest. Kuidas neil seal läheb? Milliseid väljakutseid esitab elu teistsuguste tavadega rahva seas? Athena selts koos filme tutvustava Kaarel Kuurmaaga kutsub kõiki huvilisi vaatama ja kaasa mõtlema.

4. oktoobril kell 18 vaadatakse Kief Davidsoni filmi „Kassimi unistus“. Aus ja ehe film on pärjatud mitmete festivaliauhindadega nii žüriilt kui publikult.

Kaarel Kuurmaa (programmikoostaja, filmikriitik) on õppinud teoloogiat, ajalugu, religiooniantropoloogiat Tartu Ülikoolis. Korraldab erinevaidnkultuuri- ja filmiüritusi, koostab vabaõhufilmifestivali “tARTuFF” programmi, teeb koostööd PÖFFiga ning koordineerib dokumentaalfilmide programmi Kumu kunstimuuseumis. Aastast 2009 on võimaldanud eesti publikul Docpointi raames osa saada Helsingi dokumentaalfilmide festivalist.

Filmiõhtud toimuvad Athena koolis (Pikk 30) neljapäeviti 4., 18. okt., 1., 15. nov., 6. dets 2012 kell 18.00. Toetavad Rakvere linn ja Eesti Kultuurkapital. Tasuta filmiõhtutele on oodatud kõik huvilised.