Põlvamaa Aasta Õpetaja tiitli pälvis Heli Kudu Rosmalt

Loengud viib läbi kogenud pedagoog Heli Kudu. Foto: Kadri Allikmäe
Meie lasteaias töötab Heli. Töötab ei ole päris õige sõna, kõik meie kasvatajad lihtsalt ON lasteaias ja loovad laste jaoks ruumi, kus lapsed saavad teha laste kõige tähtsamat tööd – mängida. Kasvatajatel on laste mängu kõrval käed-jalad suurte inimeste toimetusi täis, et lapsed saaksid neid kõrvalt kogeda ja hiljem mängudes jäljendada. Nii on ka Heli: küpsetab ja koristab, õmbleb ja meisterdab, manitseb, lepitab ja silitab. Täpselt nii, nagu teised kasvatajadki.

Ometi valisid Rosma Haridusseltsi õpetajad Aasta Õpetaja kandidaadiks endi seast välja just Heli Kudu. Põhjus on lihtne: kuigi Heli näeb oma nääpsukese keha ja heleblondi peaga päris plikaohtu välja, on ta tegelikult juba küpses keskeas naisterahvas ning tema kogemustepagas nii ema, kooli lapsevanema, õpetaja kui kasvatajana nii suur, et Heli on seda aastaid lahkelt jaganud ka väljapoole. Heli on lapse kasvamise ja kasvatamise tarkust jaganud Rosma lasteaias, Rosma Haridusseltsi Vanemate Koolis, Tartu Waldorfpedagoogika Seminaris, Võrus Terve Pere Kooli loengutel, teistes koolides ja lasteaedades. Ta on kaasa aidanud kasvatajakoolituse organiseerimisel Tartu Ülikooli juures.

Möödunud sügisel Võru algatusgrupiga alanud koostöö oli nii viljakas, et Võrus otsitakse uue waldorflasteaia ruume. See tõestab, et lisaks igapäevatööle oskab Heli oma tööd mõtestada, talle meeldib lugeda ja uurida ning ise edasi mõelda. Jah, mõtted võivad Heli sedavõrd vaimustada, et ta lausa kibeleb neid edasi andma!

Rosma kooli ja lasteaia juurde jõudis Heli kõigepealt lapsevanemana. Kõik tema kolm last on selle kooli kasvandikud, neist vanem seilab maailma meredel, keskmine õpib Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja noorem jätkab klassikalise laulu õpinguid EMTAs. Ühel hetkel leidis Heli endas otsusekindlust hakata tööle äsjaloodud waldorflasteaias. Sisuliselt tähendas see uue lasteaia ülesehitust. Kui toonane waldorflasteaia rühm Mesimummi juurest ära kolis, proovis Heli neli aastat kooliõpetaja leiba. Ka sellega sai ta hakkama. Oleks edasigi saanud, kuid lasteaed vajas taasasutamist, sedakorda Rosmal. Jälle ülesehitustöö, maja kohandamine, meeskonna loomine, lastevanemate teavitus ja sada bürokraatlikku tõsiasja, mis seda toredust saadab. Töö kiidab tegijaid: Rosma lasteaial on järjekord ukse taga ning mujalt uudistama tulnud, olgu siis ülikoolist või naabermaakonnast, ainult imestavad ja ohkavad: kui oleks ise saanud sellises lasteaias käia!

Aasta Õpetaja tiitel pole aumärk, mida rinda pista. See on märk sellest, et Sinu poolt tehtut on märgatud ja tunnustatud. See on lootus, et Sa jätkad oma tööd Põlvamaal. Soov, et helin Sinus paneks ka edaspidi kaasa helisema paljusid. Aitäh, Heli!

Külli Volmer
MTÜ Rosma Haridusseltsi õpetajate ja kasvatajate nimel

Share via
Copy link
Powered by Social Snap