Rõuges tuleb uute kruusakarjääride avalik arutelu

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et on valminud keskkonnamõju hindamise programm Püssapalu kruusamaardlasse kavandatavate Nogopalu VI ja Nogopalu VII karjäärides kaevandamisega kaasnevate mõjude kohta. Kavandatava tegevuse eesmärk on teede- ja üldehitustööde varustamine ehituskillustiku ja -kruusaga ning ehitus- ja täiteliivaga. KMH programmi avalik arutelu toimub 14.08.2012 kell 17.00 Rõuge vallamajas.

Taotletava Nogopalu VI mäeeraldise pindala on suurus on 5,10 ha, loaga planeeritavaks tegevuseks on ehitusliiva ja kruusa kaevandamine, varu suurus 199,1 tuh m³, kaevandamise keskmine aastamäär 20 tuh m³, taotletav loa kehtivusaeg 10 aastat. Arendaja on Aktsiaselts Eesti Teed (Vallikraavi 4, 44306 Rakvere, kontaktisik: Enn Jänes; 5054081; info@eestiteed.eu.

Nogopalu VII karjääri mäeeraldise pindala on 5,70 ha, loaga planeeritavaks tegevuseks on ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva kaevandamine, varu suurus 508 tuh m³, kaevandamise keskmine aastamäär 30 tuh m3, taotletav loa kehtivusaeg 15 aastat.

Arendaja on OÜ Aigren (Räpina mnt 22B, 65606 Võru kontaktisik: Meelis Kibena; 5110054; meelis@aigren.ee),

Otsustaja ja järelevalve teostaja: Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon (Kesk 12, 68203 Valga; kontaktisik: Kairid Leks; 786 8363 valga@keskkonnaamet.ee).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Eesti Geoloogiakeskus (Kadaka tee 82, 12168 Tallinn kontaktisik: Andres Kask; 6720090; andres.kask@egk.ee).

Programmiga saab tutvuda Keskkonnaameti Valga ja Võru (Karja 17a, 65608 Võru) kontorites tööaegadel, Keskkonnaameti veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/. Programmi kohta saab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 13.08.2012.

Allikas: Keskkonnaamet

Share via
Copy link
Powered by Social Snap