Euroopa linnajuhid arutavad targa koostöö võimalusi

Üleeuroopaline linnade võrgustikuorganisatsioon CECICN korraldab A Corunas(Hispaanis) 25. ja 26. juunil esimese kongressi targa koostöö teemadel
(1st CONGRESS ON SMART COOPERATION: “Territorial Cooperation fostering
European integration Cities)

Kongress on üleeuroopaline suurüritus, kus osaleb enamik Euroopa
institutsioone ja CECICNi võrgustikku kuuluvad linnad on tugevalt esindatud.
Kongressi delegaate tervitas Euroopa komisoni esimees Barroso.

Majanduskriisi kontekstis valmistab Euroopa ette uut eelarvet järgnevaks
seitsmeks aastaks (2014-2020) ja samal ajal ka uusi regulatsioone
ühtekuuluvuspoliitika alal. Seetõttu on oluline taaskord kinnitada,
milliseid eeliseid pakub linnadele vastastikune koostöö, millised on
kaasnevad võimalused ja kuidas võib Euroopa läbi koostöö ületada tulevikus
ettetulevad takistused.  Loe edasi: Euroopa linnajuhid arutavad targa koostöö võimalusi

Sel reedel jätkab XVIII Võru Folkloorifestival oma hooaega tantsutubadega

Viimases festivalieelses tantsutoas tutvustavad korraldajad lähemalt
selleaastaseid plaane ja kutsuvad kõiki folkloorihuvilisi koos pilli
mängima ja tantsima.

Tantse õpetab Tartu tantsutoa eestvedaja Triinu Nutt, musitseerivad kogenud
tantsuks mängijad: Henrik Hinrikus (eesti lõõtspill, karmoška), Kadri
Giannakaina Laube (eesti lõõtspill, viiul), Toomas Ojasaar (eesti
lõõtspill, karmoška) ja Valev Laube (viiul).

Võrumaa üks suuremaid iga-aastaseid kultuurisündmusi, 12.-15. juulil toimuv
XVIII Võru Folkloorifestival kannab nime “Päivgi tands tsõõrin”. “Sellega
rõhutame koostantsimise ja – musitseerimise võlu,” ütleb festivali
tegevjuht Kadri Valner. “Loodame festivali eel ja ajal toimuvates
tantsutubades esinejaid ning publikut koostantsimise ja musitseerimise
abil senisest veelgi tugevamalt siduda,” lisab ta.

Festivalil esineb ligi 400 rahvatantsijat ja -muusikut nii Eestist kui
üle maailma. Lisaks traditsioonilistele kontsertidele maakonna erinevais
paigus kätkeb suvine festivaliprogramm Võru linna läbivat Tänavatantsu,
publiku ja esinejate ühised õhtulaule, Võrumaalt pärit kuulsa lõõtsameistri
August Teppo nimelist eesti lõõtsa võistumängimist, töötubasid,
käsitöölaata, kirikukontserte ja noorte muusikute ülesastumisi vabalaval.
Festivali avaetendus “Suvehaljas tantsusamm” toimub 12. juuli õhtul kell
18 Lõõtsatalus Loosu külas. Tantsivad Võru linna parimad rahvatantsijad,
neid saadavad Mari Kalkun ja sõbrad.

XVIII Võru Folkloorifestivali tantsutuba toimub Tamula rannal (Bungalos)
reedel, 29. juunil algusega kell 20.

Euroopa Raamatukogu avab uue veebiteenuse uurijatele ja teadlastele

Euroopa Raamatukogu pakub nüüdsest ühe otsingusüsteemi kaudu ligipääsu enam kui 200 miljonile
kõrgekvaliteedilisele allikale. Uurijatel on võimalus kiiresti ja lihtsalt leida, kasutada ja jagada laia
materjalide valikut.

Teenus kuulutatakse avatuks LIBERi 41. aastakonverentsil Tartus, kus viibib üle 300 külalise.
Eestist osalevad selles kogu Euroopat hõlmavas initsiatiivis Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikool.

“Oleme väga rahul, et selline suurepärane veebiteenus saab avalöögi just Tartu Ülikoolis LIBERi konverentsi ajal,”
ütles Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor Malle Ermel. “Meil on hea meel ka selle üle, et tänu osalemisele
Euroopa Raamatukogus on meie kollektsioonid rahvusvaheliselt kättesaadavamad kui varem.”

Ka Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo hindas uuenenud teenust ning avaldas lootust,
et sellest saab väärtuslik akadeemiline allikas. “Uuenenud Euroopa Raamatukogu, mis koondab esmakordselt
nii ülikooli- kui ka rahvusraamatukogude kollektsioonid, avab põnevaid võimalusi uurijatele ja teadlastele kogu maailmas,
sest korraga on võimalik otsida veelgi rohkema kõrgekvaliteedilise materjali hulgast.”

Euroopa Raamatukogu võimaldab ligipääsu rohkem kui 10 miljonile digitaalsele objektile haruldastest raamatutest
ja käsikirjadest pildi- ja videomaterjalini. Lisaks bibliograafilisele informatsioonile saab sealt lugeda 24 miljonit
lehekülge täistekstilist sisu. “Me töötame tuleviku raamatukogu nimel,” ütles Euroopa Raamatukogu
Korralduskomitee juht ja Kopenhaageni Kuningliku Raamatukogu peadirektor Erland Kolding Nielsen.

“Teadusringkonnad sõltuvad meist ja meie eksisteerime selleks, et neid
teenindada. Euroopa Raamatukogu portaal kujundatigi ümber just nende vajadustest lähtudes.”
“Selleks, et uurijatel oleks võimalus ligi pääseda võimalikult suurele hulgale informatsioonile ja laiendada
uurimisvõimalusi, on portaalist leitav ainestu teadusvõrkude ja veebisaitide kaudu API (Application Programming
Interface) kanalite abil tasuta kättesaadav,” lisas Euroopa Raamatukogu direktor Louise Edwards.

Lisainformatsioon Euroopa Raamatukogu kohta
<http://www.europeana-libraries.eu/documents/868553/244408a6-bfa4-4d28-a26b
5617dbd6b4fd> teabelehes (inglise keeles).

Rakvere korraldab hanke “Rohelise lasteaia” projekteerimiseks

Rakvere Linnavalitsus andis 25. juunil nõusoleku avatud hankemenetlusega
riigihanke korraldamiseks „Rohelise lasteaia” projekteerimiseks, mille
põhjal rekonstrueeritakse Rakvere Linna Algkooli hoone (Posti 29) tervenisti
madala energiatarbega uudseks lasteaiaks.

Rakvere abilinnapea Allar Aroni sõnul soovib linn saada ehitusprojektiga
valmis käesoleva aasta jooksul, ehitushange ja ehitus jäävad 2013. aastasse.

Projekti kogumaksumus on eelprojekti alusel koostatud kalkulatsiooni põhjal
2,4 miljonit eurot, millest 1,7 miljonit rahastatakse Eesti-Šveitsi
koostööprogrammist. Loe edasi: Rakvere korraldab hanke “Rohelise lasteaia” projekteerimiseks

Kaitseliitlased süütasid Pahnimäel taas muistse märgutule

Võidupüha õhtul kogunesid Viru maleva liikmed Kloodi Pahnimäe
muinaslinnusesse, et süüdata võidutulest lõke ja veeta üheskoos jaaniõhtu.
Südaöö paiku süüdati muinaslinnuses teist aastat järjest muistne märgutuli,
mille vaadet käidi uudistamas ja fotografeerimas Rakvere linnuses.

Märgutulesid kasutati muistsel ajal kodutee näitamiseks neile, kes merel,
kui ka sõnumite edastamiseks. Vanimad kirjalikud andmed tuledega teadete
edastamisest Läänemere regioonis pärinevad viikingite ajast. Siis toimis

Eesti, Rootsi ja Soome ranniku laevateede ääres ühtne, ulgumerelt sisemaani
ulatuv sõnumite edastamise süsteem.

Kogunemine ühisele jaaniõhtule ja talgute laadsed tegevused on Viru maleva
vabatahtlike arvates need tegevused, mis liidavad inimesi. „Hea, et on
koht, mis on oluline ja kuhu tahetakse tulla,“ rääkis Viru ringkonna
naiskodukaitsja Velli Ehasalu. „Jaanipäeva ja talgute võlu Pahnimäel on
seltskond, kes seal kokku saab. Ikka parimad jõuavad sinna,“ lisas Ehasalu,
kelle arvates peakski Kaitseliidus olema ühtsuse tunne, sünergia ja usaldus.
Loe edasi: Kaitseliitlased süütasid Pahnimäel taas muistse märgutule

Tulekul koolitus erametsaomanikele

16.–17. augustil toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas  PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta koolitus „Metsa puhkemajanduslik kasutamine“. Koolituse sihtgrupiks on erametsaomanikud. Esimese koolituspäeva algus kell 9.00.

Teemad:
Teoreetiline osa – Metsade kõrvalkasutuse alused. Toote arendus. Metsade rekreatiivkasutus. Puhkerajatised. Esmane töö- ja kasutusohutus. Parkmetsade hooldamine. Maastikukujunduslikud aspektid. Loodusraja planeerimine ja rajamine. Jahiturism.
Praktiline osa – õppekäik Voltveti parki, õppekäik Tihemetsa – Kärsu metsamajanduslikule õpperajale, ümarpalgist väikevormi (pink) valmistamine. Loe edasi: Tulekul koolitus erametsaomanikele