Euroopa linnajuhid arutavad targa koostöö võimalusi

Üleeuroopaline linnade võrgustikuorganisatsioon CECICN korraldab A Corunas(Hispaanis) 25. ja 26. juunil esimese kongressi targa koostöö teemadel
(1st CONGRESS ON SMART COOPERATION: “Territorial Cooperation fostering
European integration Cities)

Kongress on üleeuroopaline suurüritus, kus osaleb enamik Euroopa
institutsioone ja CECICNi võrgustikku kuuluvad linnad on tugevalt esindatud.
Kongressi delegaate tervitas Euroopa komisoni esimees Barroso.

Majanduskriisi kontekstis valmistab Euroopa ette uut eelarvet järgnevaks
seitsmeks aastaks (2014-2020) ja samal ajal ka uusi regulatsioone
ühtekuuluvuspoliitika alal. Seetõttu on oluline taaskord kinnitada,
milliseid eeliseid pakub linnadele vastastikune koostöö, millised on
kaasnevad võimalused ja kuidas võib Euroopa läbi koostöö ületada tulevikus
ettetulevad takistused. 

Tark koostöö – see on võtmeküsimus, et saavutada Euroopa2020 eesmärgid ja
teha vastastikku kasulikku koostööd linnade vahel.

CECICN (Euroopa piiriüleste ja regioonidevaheliste linnade võrgustik) sündis
2010. Selle üleeuroopalise ühenduse eesmärgiks on edendada
territoriaalkoostööd Euroopa piirialade linnades ja kindlustada linnade
ühtse sõnumi levitamine Euroopa institutsioonides. CECICN-isse kuuluvad kuus
suurt regionaalset linnade koostööd tegevat võrgustikku, mis esindavad kokku
üle 500 linna ja 37% Euroopa rahvastikust.

Kongressil ettekandega Rakvere targa ja säästva linna kontseptsioonist
esinev Rakvere linnapea ja Läänemere Linnade Liidu(UBC) asepresident Andres
Jaadla sõnul on huvi Rakvere näidete vastu eurorahastuse kasutamise ja
säästva linna kontseptsiooni arendamise vastu väga suur.

Rakvere linnapea Andres Jaadla kohtus ka A Coruna linnapea Carlos
Negreiraga. Kohtumisel tunnustas hr. Negreira Rakvere arenguid ja soovis
suuremat koostööd Läänemere äärsete linnade ja Hispaania Atlandi ookeani
äärsete linnade vahel. A Coruna arendab tõsiselt elektriautode ja
elektrirataste kasutamist linnas olles selleks välja arendanud kogu linna
katva laadimispunktide võrgustiku – nii et vastastikuse koostöö kohad on
olemas, rõhutasid mõlemad linnapead.

Kongressiks on CECICN välja töötanud strateegilise dokumendi – Linnad ja
regioonide piiriülene koostöö kui võimalus kriisist väljatulemiseks“. Selles
dokumendis kirjeldavad CECICNi liikmed teritoriaalkoostöö positiivseid
külgi, et arendada piirialasid. See näitab väljakutseid ning võimalusi, mis
tekivad läbi koostöö. Lisaks demonstreerib dokument konkreetseid näiteid,
kuidas on koostöö võtmeküsimus, et saavutada Europe2020 eesmärgid.

Rakvere linnapea ja Läänemere Linnade Liidu (UBC) asepresidendi Andres
Jaadla sõnul annab koostatud dokument tugeva aluse linnade koostööks ja
täiendava Euroopa arendusrahastuse võimaldamiseks linnade targaks koostööks.