Rakvere korraldab hanke “Rohelise lasteaia” projekteerimiseks

Rakvere Linnavalitsus andis 25. juunil nõusoleku avatud hankemenetlusega
riigihanke korraldamiseks „Rohelise lasteaia” projekteerimiseks, mille
põhjal rekonstrueeritakse Rakvere Linna Algkooli hoone (Posti 29) tervenisti
madala energiatarbega uudseks lasteaiaks.

Rakvere abilinnapea Allar Aroni sõnul soovib linn saada ehitusprojektiga
valmis käesoleva aasta jooksul, ehitushange ja ehitus jäävad 2013. aastasse.

Projekti kogumaksumus on eelprojekti alusel koostatud kalkulatsiooni põhjal
2,4 miljonit eurot, millest 1,7 miljonit rahastatakse Eesti-Šveitsi
koostööprogrammist.

Näidishoonete rekonstrueerimise ja ehitamise eesmärk on tõsta inimeste
teadlikkust madala energiakasutusega hoonete kohta ning katsetada projekti
ettevalmistusfaasis väljatöötatud uusi hoonete energiatõhususe standardeid.
„Usume, et uudne lasteaed saab olema nii meid rahuldav hoone kui ka eeskuju
pakkuv teistele,“ ütles abilinnapea Allar Aron.

Rakvere Linna Algkooli hoone rekonstrueerimine madala energiakasutusega
näidishooneks on üks osa energiasäästliku Rakvere kontseptsioonist.

Rakvere on energiasäästu teemadega tegelenud juba pikka aega ning on selles
ka edukas olnud. 2009. aastal liitus Rakvere ühe esimese linnana Eestis
Linnapeade Paktiga, mille eesmärgiks on energiatõhususe suurendamine ja
2020. aastaks CO2 vähendamine 20% võrra. 2009. aastal valmis ka Säästva
Arengu Kava (SEAP), milles on ära toodud tegevused, kuidas jõuda CO2
vähendamiseni 20% võrra.