Maikuus tehakse mopeedidele väikelinnades registreerimiseelset ülevaatust

Möödunud aasta 1. juulil muutus kohustuslikuks teeliikluses osaleva mopeedi registreerimine liiklusregistris. Kuna uus liiklusseadus andis mopeedijuhtidele selleks aega 12 kuud, mis on peagi täitumas, pakub Maanteeamet maikuu jooksul erandkorras võimalust registreerimiseelne ülevaatus ära teha kodulähedases väikelinnas.

Maanteeamet toob mopeedide registreerimiseelse ülevaatuse klientidele lähemale, külastades graafiku alusel maakondade suuremaid tõmbekeskusi, kuna mopeedi transportimine lähimasse liiklusregistri büroosse võib regioonikeskustest kaugel elavate mopeediomanike jaoks osutuda keeruliseks.

Dokumendid kaasa
Et mopeedi saaks liiklusregistris arvele võtta, tuleb sõiduk eelnevalt ette näidata liiklusregistri büroo töötajatele. Ettenäitamisel peab mopeed olema tehase koosseisus (sh. tulede ja tahavaatepeegliga) ning vastama kehtestatud tehnonõuetele.

Registreerimiseks tuleb kaasa võtta ka mopeediga seonduvad dokumendid. Mopeedid, millel puuduvad sõiduki maaletoomise ja tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid ja/või sõiduki seaduslikku omandamist ja valdamist tõendav dokument, registreeritakse omaniku kirjaliku kinnituse alusel. Sellisel juhul piisab kuni 1. juulini 2012 ülevaatusel seletuskirja esitamisest sõiduki omandamise kohta.

Lisaks on mopeedi registreerimise juures oluline arvestada asjaolu, et mopeedi saab registreerimiseelseks ülevaatuseks esitada küll alaealine isik, kuid registreerimistoimingut saab taotleda üksnes täiskasvanu.

Eelnevalt tasuda riigilõiv
Enne erakorralistesse ülevaatuspunktidesse tulekut palub Maanteeamet maksta ära riigilõiv ning võtta kaasa vastav maksetõend. Mopeedi registreerimise eest tasutakse riigilõivu 9,58 eurot ja mopeedi registreerimismärgi väljastamise eest 6,39 eurot. Kokku tuleks Rahandusministeeriumi kontole tasuda riigilõivu 15,97 eurot. Makse rekvisiidid on võimalik leida Maanteeameti kodulehelt www.mnt.ee rubriigist „Riigilõiv“.

Lisaks kehtestatud korras liiklusregistrisse kandmisele ja riiklikele registreerimismärkidele laieneb mopeedidele alates 1. juulist 2012 ka kohustuslik liikluskindlustus.

Lisaks: Milline sõiduk on mopeed?
Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on 25-45 kilomeetri tunnis ja mille mootoritöömaht ei ületa 50 kuupsentimeetrit või mille mootori võimsus ei ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.

Allpool lisatud maakondade kaupa ülevaatuspunktid

Jõgevamaal saab mopeedide erakorralisele registreerimiseelsele ülevaatusele tulla Mustveesse ja Põltsamaale. Põltsamaa vallas on võimalik mopeede esitleda Võhmanõmme külas asuvas Eltas Auto OÜ sõidukite tehnilise ülevaatuse kontrolli punktis 17. mail kell 14-18 ning Mustvees Kate Tehnika OÜ sõidukite tehnilise ülevaatuse kontrolli punktis (Raudtee 9) 24. mail kell 14-18.

Maanteeameti Jõgeva büroos saab mopeede registreerimiseks esitleda tavapärastel aegadel – esmaspäevast reedeni kell 8.45-17.00.

Tartumaal saab mopeedide erakorralisele registreerimiseelsele ülevaatusele tulla Elvasse ja Kallastele. Elvas on võimalik oma mopeede esitleda E-Tehno sõidukite tehnilise vastavuse kontrollipunktis (Kirde põik 8 ) 17. mail kell 14-18 ning Kallastel Kallaste Vabatahtlike Päästjate depoos (Oja 26) 31. mail kell 14-18.

Maanteeameti Tartu büroos saab mopeede registreerimiseks esitleda tavapärastel aegadel – teisipäevast reedeni kell 8.30-17.00 ja laupäeval kell 9.00-14.45.

Valgamaal saab mopeedide erakorralisele registreerimiseelsele ülevaatusele tulla Otepääle ja Tõrvasse. Otepääl on võimalik oma mopeede esitleda ORT Tehnoülevaatuse sõidukite tehnilise vastavuse kontrolli punktis (Tehase 2) 22. mail kell 14-18 ning Tõrvas Tõrva gümnaasiumi katlamaja juures (Puiestee 1) 24. mail kell 14.00-18.00.

Maanteeameti Valga büroos saab mopeede registreerimiseks esitleda tavapärastel aegadel – esmaspäevast reedeni kell 8.45-17.00.

Võrumaal saab mopeedide erakorralisele registreerimiseelsele ülevaatusele tulla Antslasse ja Vastseliinasse. Antslas on võimalik oma mopeede esitleda Kaitseliidu lasketiiru juures (Kooli tee 17) 29. mail kell 14-18 ning Vastseliinas Vastseliina noortekeskuse juures (Petseri 6) 31. mail kell 14-18.

Maanteeameti Võru büroos saab mopeede registreerimiseks esitleda tavapärastel aegadel – esmaspäevast reedeni kell 8.45-17.00.

Põlvamaal saab mopeedide erakorralisele registreerimiseelsele ülevaatusele tulla Räpinasse ja Kanepisse. Räpinas on võimalik oma mopeede esitleda A-Ülevaatuse sõidukite tehnilise vastavuse kontrolli punktis (Võõpsu mnt 30) 17. mail kell 14-18 ning Kanepis Kanepi Gümnaasiumi juures (Kooli 1) 30. mail kell 14-18.

Maanteeameti Põlva büroos saab mopeede registreerimiseks esitleda tavapärastel aegadel – esmaspäevast reedeni kell 8.45-17.00.