Ambla vald hindab oma noorsootöö kvaliteeti

Tänavu võtab ligi nelikümmend omavalitsust luubi alla oma noorsootöö kvaliteedi, teiste seas ka Ambla vald.

“Kuna noorsootöö on tegelikkuses palju laiaulatuslikum kui noortekeskuste töö (on veel koolide huvitegevus, noorte spordiringid, noorteühendused, volikogu, erinoorsootöö jne), siis on tekkinud vajadus noorsootöö ja noortekeskuste töö korraldus üle vaadata,” selgitas vallavalitsuse noorsootöötaja Annika Rohi.

„Selleks aga vajame põhjalikku hetkeolukorra hindamist ning välisekspertide hinnanguid, kuidas noorsootööd kvaliteetsemalt ning antud KOV-s paremini korraldada: mis valdkonnad vajavad arendamist, kas ja mis ametikohtadest on meil puudus, või oleks vaja noortevaldkonna tööd kompleksemaks koondada,” lisas Rohi.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja koos noortevaldkonna partneritega Eesti Noorsootöö Keskus, mis ühtlasi ka koordineerib hindamisi üle Eesti.

“Hindamismudeli alusel saab kohalik omavalitsus kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme,” sõnas projektijuht Kaisa Orunuk.

“Noored on erinevad, on vaja tagada, et igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu võimalused – see on ka kvaliteedi hindamise visiooniks. Hindamisega uurimegi kui mitmekülgsed ja kättesaadavad need arenguvõimalused on, mida noortele ühes omavalitsuses pakutakse,” selgitas Orunuk.

Noorsootöö hetkeolukorra kaardistamine, andmete kogumine (noorte, noorsootöötajate, noorteühenduste ja organisatsioonide küsitlemine) ja enesehindamine toimuvad aprillikuus. Välishindamine ekspertide pool viiakse läbi mais ning  Ambla hindamistulemustest tehakse kokkuvõtted juunis.

Noorsootöö kvaliteedi hindamist toetatakse riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Programm on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007-2013 vahenditest.