Pühajärve seminaril lahatakse erinevusi meie väärtustes

Pühajärve põhikoolis toimub reedel, 30. märtsil teist aastat kooli ja Pühajärve haridusseltsi ühiselt korraldataud väärtuste teemaline seminar. Sellel aastal on seminari kavandamisel lähtutud teadmisest, et erinevate põlvkondade väärtused on väga erinevad ning nooremal ja vanemal põlvkonnal on ühiseid väärtusi vähe.

Seminaril küsitakse, kuidas tugevdada kogukonnaliikmete omavahelist sidet. Ühtlasi püütakse leida vastust küsimusele, kuidas leida puutepunkte erinevate väärtusmaailmade vahel. Seminaril astuvad üles Marju Lauristin, Viive Einfelt, Ene Lukka-Jegikjan jt.

Seminar ” Erinevused meie väärtustes “

Pühajärve põhikool,  30. märts kella 15.30-19.

Päevakord:

15.30 Avamine – Teet Reedi, juhtimis- ja suhtlemistreener, koolitaja

15.45 Läbivad teemad õppekavas kui võimalus koostööks – Miia Pallase, Pühajärve põhikooli direktor

16.05 Väärtuskasvatus Krabi põhikoolis – Ale Sprenk, Krabi kooli direktor

16.25 Rühmatöö
I Sissejuhatus rühmatöösse: “Filosofeerimine kui võimalus mõista üksteise väärtusi” – Viive Einfeldt, koolitaja
II kolm rühma, rühmajuhid Ale Sprenk, Viive Einfeldt, Ene-Mall Vernik.
III Rühmatööde kokkuvõtted: sarnasused ja erinevused loo interpreteerimisel

17.25  Väärtused pärimustes – Ene Lukka-Jegikjan, pärimuskultuuri õpetaja

17.45 Kohvipaus

18.00 Erinevate põlvkondade väärtused – Marju Lauristin, Tartu ülikooli professor

19.00 Kokkuvõte – Teet Reedi

Seminarist osavõtt on tasuta. Osalema on oodatud kõik kaasamõtlejad ja huvilised!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap