Põlvas avab sügisel uksed Lõuna-Eesti jalgpalliakadeemia

Põlva ühisgümnaasiumi, Põlva linna, Eesti jalgpalli liidu, jalgpalliklubi Lootos ja Newcastle United Academy ühisprojektina
alustab 1. septembril Põlva ühisgümnaasiumis tegevust jalgpalliklass, mis on esimeseks etapiks jalgpalliakadeemia loomisel.

Akadeemias on kolme aasta jooksul lisaks hea üldkeskhariduse omandamisele võimalik õppida erinevaid jalgpalliga ja
spordiürituste korraldamise ja läbiviimisega seotud õppeaineid. Noored saavad alusteadmised treeneri, kohtuniku, jalgpallimänedžerina tegutsemiseks. Jalgpalli ja spordiga seotud valikainete kursuseid on kokku 10. Jalgpallitreeninguid hakkavad läbi viima Eesti jalgpalli liidu ja Newcastle United Academy treenerid.

Akadeemia loomise üks põhieesmärke on anda eelkõige Lõuna-Eestist pärit põhikooli lõpetanud tüdrukutele ja poistele
võimalus viia ellu oma unistus – tegeleda süvendatult jalgpalliga. Akadeemia peaks kujunema lähitulevikus kohaks,
mille kaudu tekib võimalus liikuda suurde jalgpallimaailma.

Õppimise ajal saavad poisid ja tüdrukud hea ülevaate spordiorganisatsioonidest ja nende juhtimisest jalgpalli näitel,
tutvuvad süsteemi, regulatsioonide ja võistluste korraldamisega, mis on eelduseks jalgpalliametnikuks õppimisel.

Jalgpalliklubi Lootos on viimased kümme aastat panustanud kvaliteetsete treening- ja võistlustingimuste arendamisse ja
akadeemia ettevalmistustöödesse. Klubil on olemas toimiv struktuur ja inimesed, kes suudavad protsesse juhtida ja teostada. Lootose uues klubihoones on olemas seminariruumid koos moodsa esitlustehnikaga, et läbi viia erialaseid loenguid, õppe- ja taktikatreeninguid. Lootospark on Eestis teine altküttega jalgpallistaadion, mis võimaldab treenida aasta ringi. Alates 2003. aastast on JK Lootosel vastastikkuselt kasulikud ja head
suhted inglastega.

Jalgpalliakadeemiad on Euroopas laialt levinud ja tunnustatud kui professionaalse jalgpallihariduse andmise keskused.
Maailma tippjalgpalluritest on enamik oma teed professionaalsesse sporti alustanud sarnastest akadeemiatest.

Olulised kuupäevad:
28. märts: tutvumispäev Põlva ühisgümnaasiumis ja jalgpalliklubis Lootos
14.aprill: Põlva ühisgümnaasiumi sisseastumiskatsed
1. juuli: esialgsete nimekirjade avaldamine

Lisainformatsioon:
Indrek Käo – 5055 713, indrex.k@gmail.com
Tiit Kaasik – 5304 7288, ttkaasik@smail.ee
Koit Nook- Põlva ÜG, 5134 363, koit@polvayg.edu.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap