Taas saab vaagida Haanja looduspargi tuleviku üle

Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõu avalik väljapanek toimub 2. – 12. jaanuarini .
Avalikud arutelud toimuvad 9. janauaril kell 17  Rõuge rahvamajas, 11. jaanuaril kell 17 Haanja rahvamajas ja 12. janauaril kell 15 
Võru vallavalitsuse saalis.

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Kaitsekorralduskava eelnõuga on võimalik tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee/haanja . Ettepanekuid ja arvamusi seoses Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõuga on võimalik esitada kuni 20. jaanuarini. Neid oodatakse Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise spetsialistile Jaanus Tanilsoole (jaanus.tanilsoo@keskkonnaamet.ee, telefon 5300 9241) või
Kobras AS keskkonnaeksperdile Kadi Kukele (kadi@kobras.ee, telefon 730 0316).

Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu Keskkonnaameti tellimusel on Kobras AS ja Eesti Maaülikool koostanud Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõu, tööd rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.