Rõuge noored aitavad Aafrikat

Euroopa Noored programmi toel viiakse   22.-30. oktoobril ellu noorteprojekt ” Maailmapuutujad” ( Worldtouchers). See toob Rõugesse kokku Eesti, Läti, Itaalia, Tšehhi, Slovakkia noored, et ühiselt arutada ja tegutseda maailma hoolivamaks loomise eest!

Projekti tulemusena on kogutud toetusfond Aafrika noortele ning loodud Maailmapuutujate kampaania tegevusprogramm igas riigis
kohapeal, selless eon lülitunud aktiivselt ka Rõuge kooli 5. klass, kes juba kolmas aasta viib läbi erinevaid tegevusi, millega kogutakse toetust Aafrika laste koolihariduse andmise heaks. Nende toetamiseks valmistatavad kokkutulnud ka Rõuges erinevat käsitööd ja küpsetisi, mida pakutakse 28.oktoobril Lindora laadal.

Septembri lõpus saabus Keeniast Rõuge valla noor Merle Piiskop, kes töötas seal pool aastat vabatahtlikuna sealsete laste heaks. Projektinädala raames tutvustab ka tema noortele laste elu-olu ja toetusvajadust Aafrikas.

Üks ÜRO aastatuhande arengueesmärke aastaks 2015 on saavutada üleilmselt alghariduse kättesaadavus – Tagada, et aastaks 2015 saavad kõik lapsed omandada alghariduse. Projekti “Maailmapuutujad” raames loodame algatada hoolivuskampaania, mille järeltegevused kestavad veel kaua ning mille raames saavad tähelepanu nii meie kui ka kaugemal elavad lapsed.
Rõuge Noorteklubi noortegruppi kuuluvad Kätlin Maran, Elis Tiivoja, Tarmo Kullas, Margo Raju, Leana Tiks, Maris Mägi, abiks toetavad noortejuhid ja vabatahtlikud noorteklubist.

Kerli Kõiv