Rõugõn om 27. oktoobril tandsuklubi

Tantsuklubi plakat
Tandsuklubi om Rõugõ rahvamajan neläpäävä, 27. oktoobril kell 18.

Tulõjil pallõldas üten võtta tarõkängä vai -sussi ja midägi hääd tsäilavva pääle. Edimält opatas, perän tandsitas ja laultas. Kavan ka tandsu ja laulu rahva telmise pääle.

Mängvä ja oppasõ EMTA perimüsmuusiku, Leanne Barbo, Martin Müller, Margus Põldsepp, Meelika Hainsoo, Kadri Lepasson ja tõsõ.

Väega oodõtas kampa pillimiihi Rõugõ kandist lähembält ja kavvõmbalt!

Tandsuklubi om massulda!